Flicka på gunga

Beskuren verklighet – om fotografi och källkritik

Världskulturmuseet Åk 7 - Gymnasiet

Vad ser du framför dig när du hör ordet Afghanistan?
I utställningen Afghan Tales får vi ta del av personliga fotografier som visar oss många olika sidor av samtidens Afghanistan; vardagslivet, den vackra naturen, storstaden Kabul och mycket mer.
Tillsammans funderar och diskuterar vi kring källkritik och vad vi faktiskt ser och inte ser i de mängder med bilder vi tar del av varje dag. Någonting som blir viktigare och viktigare ju större plats exempelvis sociala media och omvärldsrapportering får i våra liv.

Vad är det vi ser? Vem visar oss det? Och kan vi lita på att det vi ser är sanningen?

Skolprogrammet kopplar till läroplanen och skolans värdegrund och är 60 minuter långt.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas av Göteborgs Kulturförvaltning. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

I vissa skolprogram ingår det en verkstad, denna har ibland ett tillägg för materialkostnad. Detta står då tydligt preciserat i bokningen. En del skolprogram är förlängda till 90 eller 120 minuter. Dessa innebär också en extrakostnad.

För att boka så behöver du ha en inloggning till vårt bokningssystem. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er eller Göteborgs kulturförvaltning* för ert besök.

Vid avbokning senare än 7 dagar innan aktivitetens genomförande debiteras du 500 kronor. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se eller 010- 456 11 78.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Demokrati och jämställdhet Globala perspektiv Identitet Debatt och diskussion Historia Samhällskunskap