Välja väg

Världskulturmuseet Åk 7 - Gymnasiet

Ett skolprogram om att vara människa och de utmaningar vi står inför. Om hållbar utveckling med fokus på sociala frågor och med vatten som röd tråd. Utmanande tankar mot en fond av museets föremål från olika platser och tider. Om människan och naturen och vårt ansvar för framtiden.
I utställningen Korsvägars första del så tittar vi närmare på klimatet sett ur ett människoperspektiv. Vi lever i en tid med stora utmaningar som beroende på hur vi hanterar dem kan bli avgörande för vår gemensamma framtid. I detta program försöker vi nå fram till ett bra och konstruktivt samtal om detta. Ett samtal som är både utmanande och stärkande. Programmet är en mix av utställningsutforskande, föremåls berättelser och deltagande metoder.

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” /FNs generalsekreterare Ban Ki-moon.

Programmet utgår ifrån skolans värdegrund(Lgr 11 och Gy 11) och mål 6,13 och 14 i de Globala målen för Hålbar utveckling men även kursplanen i geografi.

Programmet är första hand avsett för högstadium, gymnasium & vuxenskolan.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

På grund av rådande läge med Covid-19 är det viktigt att ni håller avstånd till andra besökare och personal i museet. Vi uppmanar alla grupper att hålla avstånd även till varandra inom museets lokaler. Besök oss helst i halvklass, max 15 elever. Kommer ni i större grupper delar vi er och ni får en varsin museipedagog som leder er. Om ni önskar besöka oss på särskilda tider eller delta i ett skolprogram online istället för ett fysiskt besök så kan ni mejla till skolinfo@varldskulturmuseet.se så ska vi försöka hjälpa er.

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas under 2020 av Världskulturmuseet. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå och gäller för de program som ligger på denna bokningssida.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr för ett enkelprogram och 1000 kr för ett dubbelt.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

Det går även att boka ett program via vårt egna bokningssystem men då behöver du ha en egen inloggning. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er för ert besök enligt tariff för besökande skolor utanför Göteborg (se ovan).


På grund av rådande läge med Covid-19 tar vi inte ut någon avgift om ni avbokar med kort varsel. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Globala perspektiv Miljö och hållbar utveckling Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Historia