Bråka och bli sams

Världskulturmuseet Åk 4 - Åk 6

Bråka och bli sams
Ett skolprogram för mellanstadiet om hur vi hanterar konflikter.
Att leva tillsammans är både härligt och roligt, men också svårt. Oliktyckande och olika behov kan leda till missuppfattningar som i sin tur kan leda till bråk. Konflikter handlar om sociala samspel och relationer. Genom att pröva olika roller i en konflikt kan eleverna upptäcka andra perspektiv som de inte var medvetna om innan. Det finns inte ett rätt sätt utan bara olika sätt.

Vi gör gruppövningar och tittar på föremål. Vi utgår från psykologerna Thomas och Kilmanns konfliktstrategier som tar mänskliga beteenden och gör djurliknelser. När kan det vara bra att dra sig undan som en sköldpadda och när passar det att bita ifrån som en haj?

I Bråka och bli sams besöker vi en avskild del i utställningen Tillsammans.

Skolprogrammet kopplar till läroplanen och skolans värdegrund.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas av Göteborgs Kulturförvaltning. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

I vissa skolprogram ingår det en verkstad, denna har ibland ett tillägg för materialkostnad. Detta står då tydligt preciserat i bokningen. En del skolprogram är förlängda till 90 eller 120 minuter. Dessa innebär också en extrakostnad.

För att boka så behöver du ha en inloggning till vårt bokningssystem. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er eller Göteborgs kulturförvaltning* för ert besök.

Vid avbokning senare än 7 dagar innan aktivitetens genomförande debiteras du 500 kronor. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se eller 010- 456 11 78.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Grupparbete/övning Lyssna och prata