Berättelser med skuggor och ljus

Världskulturmuseet Åk 1 - Åk 3

Ett skolprogram för lågstadiet om hur berättelser är uppbyggda.
I skolprogrammet inspireras vi av sagor och berättelser från runt om i världen. En berättelse behöver en början, något som händer i mitten och ett slut.

Gemensamt tittar vi på den röda tråden och hittar på egna berättelser. Med hjälp av skuggfigurer, talande föremål, och den egna kroppen bygger vi nya sagor.

Berättelser berikar kreativitet och utvecklar fantasin. Vi jobbar med det muntliga berättandet med olika verktyg i små grupper och i helklass.

Vi håller till i en avskild del i utställningen Tillsammans

Skolprogrammet kopplar till läroplanen och skolans värdegrund.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas av Göteborgs Kulturförvaltning. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

I vissa skolprogram ingår det en verkstad, denna har ibland ett tillägg för materialkostnad. Detta står då tydligt preciserat i bokningen. En del skolprogram är förlängda till 90 eller 120 minuter. Dessa innebär också en extrakostnad.

För att boka så behöver du ha en inloggning till vårt bokningssystem. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er eller Göteborgs kulturförvaltning* för ert besök.

Vid avbokning senare än 7 dagar innan aktivitetens genomförande debiteras du 500 kronor. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se eller 010- 456 11 78.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Globala perspektiv Grupparbete/övning Lyssna och prata Svenska Teater och Drama