Aswat – Personliga berättelser om flykt

Världskulturmuseet Åk 7 - Gymnasiet

Vi människor har under alla tider flyttat på oss, både korta och långa sträckor, av olika anledningar. Hösten 2015 var det fler än på mycket länge som tvingades söka sig till nya platser. Resan är inte alltid självklar och enkel.
I utställningen Aswat – Syriska röster berättar 12 personer sina historier. Vissa berättar genom ord andra genom sina konstverk. Det är starka personliga berättelser som griper tag och kanske får oss att förstå varför människor flyr. Varför lämnar människor sina liv, sina hem och sin trygghet för en osäker framtid? Och hur påverkas en sedan av dessa erfarenheter och minnen i sin nya tillvaro?

Under lektionen får eleverna ta del av berättelserna och konstverken. Utifrån dem reflekterar och resonerar vi tillsammans kring migration, etik och mänskliga rättigheter. Vi vill ge röst och ansikte till de anonyma skildringar som eleverna stöter på i medierna, och därmed ge ökad förståelse av flykten som globalt fenomen

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

På grund av rådande läge med Covid-19 är det viktigt att ni håller avstånd till andra besökare och personal i museet. Vi uppmanar alla grupper att hålla avstånd även till varandra inom museets lokaler. Besök oss helst i halvklass, max 15 elever. Kommer ni i större grupper delar vi er och ni får en varsin museipedagog som leder er. Om ni önskar besöka oss på särskilda tider eller delta i ett skolprogram online istället för ett fysiskt besök så kan ni mejla till skolinfo@varldskulturmuseet.se så ska vi försöka hjälpa er.

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas under 2020 av Världskulturmuseet. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå och gäller för de program som ligger på denna bokningssida.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr för ett enkelprogram och 1000 kr för ett dubbelt.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

Det går även att boka ett program via vårt egna bokningssystem men då behöver du ha en egen inloggning. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er för ert besök enligt tariff för besökande skolor utanför Göteborg (se ovan).


På grund av rådande läge med Covid-19 tar vi inte ut någon avgift om ni avbokar med kort varsel. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Demokrati och jämställdhet Globala perspektiv Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Lyssna och prata Geografi Historia Samhällskunskap Konst och bild Samtidskonst