Föreställning:MONSTER

Världskulturmuseet Gymnasiet

Kom och upplev en föreställning av scenkonstgruppen Maran.

Verket tar plats i utställningen Alla ska passa in och rekommenderas från 15 år.

Tillsammans med publiken utforskar skådespelaren hur det känns att inte passa in i samhällets normer. Mörker, ljus, ljud, och mystik vävs samman och effekter från skräckgenren lånas in för att belysa det obehagliga med normaliseringsprocesser. Välkommen till en scenisk upplevelse utanför ramarna.

Välkommen till en föreställning med Maran.

Maran är en fysisk teatergrupp som genom konceptuell scenkonst vill utforska filosofiska och politiska frågor rörande människan. Maran arbetar uteslutande för feminism och alla människors lika värde.

Denna föreställning kommer att spelas under 10 tillfällen i december 2017.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Detta är en teaterföreställning. Respektera speltiderna och kom i god tid innan föreställningen börjar.

Information om bokningar

På grund av rådande läge med Covid-19 är det viktigt att ni håller avstånd till andra besökare och personal i museet. Vi uppmanar alla grupper att hålla avstånd även till varandra inom museets lokaler. Besök oss helst i halvklass, max 15 elever. Kommer ni i större grupper delar vi er och ni får en varsin museipedagog som leder er. Om ni önskar besöka oss på särskilda tider eller delta i ett skolprogram online istället för ett fysiskt besök så kan ni mejla till skolinfo@varldskulturmuseet.se så ska vi försöka hjälpa er.

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas under 2020 av Världskulturmuseet. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå och gäller för de program som ligger på denna bokningssida.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr för ett enkelprogram och 1000 kr för ett dubbelt.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

Det går även att boka ett program via vårt egna bokningssystem men då behöver du ha en egen inloggning. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er för ert besök enligt tariff för besökande skolor utanför Göteborg (se ovan).


På grund av rådande läge med Covid-19 tar vi inte ut någon avgift om ni avbokar med kort varsel. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Samhällskunskap Teater och Drama Filosofi