Alla ska passa in – workshop

Världskulturmuseet Åk 9 - Gymnasiet

Alla ska passa in är en utställning som bjuder in unga till samtal, övningar och eget skapande. Ämnet är vårt mellanmänskliga dömande och kollektivets relation till individen.

Vilka blir vi om vi dömer varandra för hårt eller utifrån föråldrade normer?

Innehållet utgår från ungas egna berättelser, insamlade under tre år på museer runt om i Sverige.
Utställningen ställer frågor som berör oss på både det mellanmänskliga och det kollektiva planet. Vi behöver lagar och regler men vem skapar dem? Och vad dömer vi utifrån när vi bryter dem och hur hänger normer och lagar ihop?

Programmet jobbar i workshopformat och kombinerar övningar, berättelser och diskussion.

Tidigare har lärare använt innehållet både i svenska, samhällskunskap, religion, historia, engelska, psykologi och pedagogik. Men också ämnesövergripande ibland kopplat till skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

På grund av rådande läge med Covid-19 är det viktigt att ni håller avstånd till andra besökare och personal i museet. Vi uppmanar alla grupper att hålla avstånd även till varandra inom museets lokaler. Besök oss helst i halvklass, max 15 elever. Kommer ni i större grupper delar vi er och ni får en varsin museipedagog som leder er. Om ni önskar besöka oss på särskilda tider eller delta i ett skolprogram online istället för ett fysiskt besök så kan ni mejla till skolinfo@varldskulturmuseet.se så ska vi försöka hjälpa er.

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas under 2020 av Världskulturmuseet. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå och gäller för de program som ligger på denna bokningssida.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr för ett enkelprogram och 1000 kr för ett dubbelt.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

Det går även att boka ett program via vårt egna bokningssystem men då behöver du ha en egen inloggning. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er för ert besök enligt tariff för besökande skolor utanför Göteborg (se ovan).


På grund av rådande läge med Covid-19 tar vi inte ut någon avgift om ni avbokar med kort varsel. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Lärarhandledning

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Workshop Samhällskunskap