SFI

Världskulturmuseet Förskola - Gymnasiet

Skolprogram för SFI grupper
Vi får många förfrågningar från SFI grupper. Nu erbjuder vi ett program som är tänkt att kunna fungera bra för just er.
Vi har alla olika behov och vi försöker med detta program ge elever som inte har svenska som förstaspråk en bra introduktion till museets utställningar. Vår ambition är att genom ett lägre tempo, visuellt stöd och alternativa metoder ge möjlighet för eleverna att utveckla och använda språket i symbios med utställningarna och våra pedagoger.

Välj SFI i rullistan!

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas under 2019 av Världskulturmuseet. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå och gäller för de program som ligger på denna bokningssida.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr för ett enkelprogram och 1000 kr för ett dubbelt.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

Det går även att boka ett program via vårt egna bokningssystem men då behöver du ha en egen inloggning. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er för ert besök enligt tariff för besökande skolor utanför Göteborg(se ovan).

Vid avbokning senare än 7 dagar innan aktivitetens genomförande debiteras du 500 kronor. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se eller 010- 456 11 78.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Demokrati och jämställdhet Globala perspektiv Normer , etik och värderingar Lyssna och prata Svenska Svenska som andraspråk