Sverigebilder

Världskulturmuseet Åk 7 - Gymnasiet

Vilken bild har du av Sverige idag? Har vi samma bild eller kanske helt olika?

Vi lever i en tid där många pratar om vad Sverige är, har varit och ska vara för land. Är vi ett land präglat av demokrati, fred och tillit till varandra eller ett land där våld och otrygghet snabbt sprider sig?

Så, vad skapar egentligen vår bild av Sverige? Är det våra vänner, föräldrar eller kanske media som bestämmer? Eller är vi helt fria att själva definiera vad Sverige är?

Vad grundar sig våra bilder på och är det viktigt att vi ställer källkritiska frågor till dess ursprung? Är olika tolkningar av exakt samma land ett hot mot demokratin eller en av demokratins grundelement?

I februari 2017 använde en amerikansk president Sverige som ett varnande exempel på vad som kan hända ett land som enligt presidenten har en alltför generös flyktingpolitik. Hans uttalande ”Look what happened last night in Sweden” spreds som en löpeld i internationella medier över hela världen.

Vid tidpunkten visste ingen vad eller vilken händelse som åsyftades. Men kommentaren inspirerade till ett upprop bland fotografer som gick ut och dokumenterade vardagssituationer runt om i Sverige på kvällen. Detta resulterade i både en bok och en utställning – Last Night in Sweden. Nu 2020 gör vi på Världskulturmuseet vår tolkning av det materialet med vissa tillägg.

Last Night in Sweden – Revisited.

I vår version av utställningen visar vi både fler fotografier och lägger till innehåll i form av både film och ljud för att visa en större rikedom av nyanser och perspektiv.

Materialet tar avstamp i 2017 men diskussion om bilden av Sverige är relevant även idag – 2020.

Kom på ett skolprogram där vi genom bilder, kollage, övningar och diskussion samtalar kring identitet, källkritik och medias roll i skapandet av Sverige igår och framförallt idag och i framtiden.

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas under 2020 av Världskulturmuseet. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå och gäller för de program som ligger på denna bokningssida.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr för ett enkelprogram och 1000 kr för ett dubbelt.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

Det går även att boka ett program via vårt egna bokningssystem men då behöver du ha en egen inloggning. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er för ert besök enligt tariff för besökande skolor utanför Göteborg(se ovan).

Vid avbokning senare än 7 dagar innan aktivitetens genomförande debiteras du 500 kronor. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se eller 010- 456 11 78.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Debatt och diskussion Grupparbete/övning Workshop Lyssna och prata Historia Samhällskunskap Svenska Konst och bild