Mötesplatser – i tid och rum

Världskulturmuseet Åk 5 - Lärare

Utställningen Korsvägar berättar om historisk förändring och globala kontakter över gränser. Det handlar om hur kultur skapas och förändras utifrån möten med varandra.
Utställningen berättar valda delar av vår globala historia utifrån våra samlingar. Det handlar om gränser, konflikter, sammansmältningar allt under metaforen Korsvägar.

Att försöka förstå världen och hur den hänger samman är som att försöka lägga ett gigantiskt pussel. I skolprogrammet jobbar vi aktivt med detta. Här försöker vi foga samman den lilla berättelsen med den stora och förhoppningsvis kan vi sätta ihop ytterligare några pusselbitar i vår förståelse av världen och vår gemensamma historia.

Skolprogrammet kopplar till läroplanen i ämnen som historia och samhällskunskap och religion både på grundskolan och på gymnasiet. Mestadels på ett övergripande plan men med nedslag i valda exempel.

Observera att denna lektion endast är bokningsbar för skolor inom Göteborg.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Skolprogram för skolor inom Göteborg bekostas under 2019 av Världskulturmuseet. Detta gäller för förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå och gäller för de program som ligger på denna bokningssida.

För förskolor, grundskolor, gymnasium, SFI-klasser och vuxenstuderande på grund- eller gymnasienivå som kommer utanför Göteborg kostar ett skolbesök 500 kr för ett enkelprogram och 1000 kr för ett dubbelt.
För universitet, högskolor, vuxenutbildningar, kurser, vidareutbildningar eller andra vuxengrupper t ex föreningar kostar ett besök hos oss 1 600 kr.

Det går även att boka ett program via vårt egna bokningssystem men då behöver du ha en egen inloggning. Det får du genom att mejla oss på skolinfo@varldskulturmuseet.se.
Efter besöket fakturerar Världskulturmuseet er för ert besök enligt tariff för besökande skolor utanför Göteborg(se ovan).

Vid avbokning senare än 7 dagar innan aktivitetens genomförande debiteras du 500 kronor. Avboka genom ett mail till skolinfo@varldskulturmuseet.se eller 010- 456 11 78.

Trivselregler

Det finns låsbara skåp där skolgrupper kan förvara sina kläder och väskor gratis.
Lärare ansvarar för gruppen vid besök på egen hand.

Lärarhandledning

Kontakt

Världskulturmuseet

Adress: Södra Vägen 54
412 54 Göteborg

Telefon: 010-456 12 00

E-post: skolinfo@varldskulturmuseet.se

Bokningsinformation: skolinfo@varldskulturmuseet.se


Ansvarig pedagog
Världskulturmuseet
010-456 12 00

Teman: Globala perspektiv Lyssna och prata Historia Samhällskunskap