Mappa kullen

Stadens Rum Åk 5 - Åk 9

Denna lektion är förbokad.

Under dessa förbokade lektioner får elever på Nytorpsskolan arbeta kring temat kultur, demokrati och stadsutveckling. Med olika infallsvinklar, verktyg och uttryck undersöker vi Hammarkullen.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Vici Hofbauer
0736-97 36 96

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Miljö och hållbar utveckling Debatt och diskussion Samhällskunskap