Agent 00X – med rätt att designa

Stadens Rum Åk 1 - Åk 5

I denna förbokade lektion, som äger rum under tre tillfällen får barnen agera designdetektiver – och träffa en designer. Eleverna får undersöka var olika (hemliga) föremål kommer ifrån. De får fundera kring varför de ser ut som de gör och vilka som har varit med i processen att skapa produkten. Med hjälp av återvunnet material kommer barnen att få experimentera och tänka vidare kring hur dessa föremål skulle kunna bli ännu bättre i framtiden.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Dawn, Hang Yue Wong
070895188

Teman: Demokrati och jämställdhet Miljö och hållbar utveckling Debatt och diskussion Workshop Mode och Design