Dansmatte i ditt klassrum

Stadens Rum Förskola - Åk 3

Undersök siffror, räknesätt med hjälp av kroppen. Utforska former samt upplev rummet med hjälp av dans och rörelse. Danspedagogen Evelina Lindahl kommer som ett “nedslag” direkt till ditt klassrum/förskolerum för att visa prov på hur man kan anamma ämnet Matematik ur ett annat perspektiv, för att skapa nyfikenhet, glädje samt kreativitet hos eleverna/barnen, och förhoppningsvis er lärare.
Vi alla lär på så många olika sätt, detta kan vara en väg att nå barn som har svårigheter med att sitta still och lära sig eller har ett kinestetiskt inlärningssätt.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Inför besöket

Det enda som behövs är tillgång till ett undanröjt klassrum/förskolerum, och ett gäng nyfikna barn och pedagoger.

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Victoria Alarik
031-368 34 93

Teman: Grupparbete/övning Workshop Matematik Dans och rytmik