Unikt tillfälle – konst och teknik på Chalmers!

Stadens Rum Åk 4 - Åk 8

Ingenjörsstudenter vid Chalmers vill ha hjälp av unga med idéer och tankar om en hållbar stad.

Hur skall vi klara morgondagens stora utmaningar? I en lekfull workshop med studenter på ingenjörsprogrammet får eleverna testa sina idéer

 

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Vi möts på Chalmers Tekniska Högskola, A-huset, Campus Johanneberg

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Anna Berencreutz
0704-37 95 93

Teman: Demokrati och jämställdhet Miljö och hållbar utveckling Debatt och diskussion Workshop Samhällskunskap