Mock-up* på Olof Palmes plats – Vi skapar vår miljö och därefter skapar miljön oss

Stadens Rum Gymnasiet

Denna lektion är förbokad.

En plats tillkommer inte av sig själv. En plats är ett resultat av människors engagemang och avtryck. Hur skapas en plats identitet och hur formar den vår identitet? Just nu växer Göteborg som aldrig förr och staden står inför stora förändringar. Vi blir fler som ska leva, verka, finnas och bo ihop. Under denna stora omvandling kommer platser få tillfälliga gestaltningar.

Vi vill därför bjuda in er att experimentera kring en tillfällig gestaltning för Olof Palmes plats. En plats som ofta används som en yta för att göra sin röst hörd. Utifrån ett konstnärligt och arkitektoniskt perspektiv tar vi oss an platsen.

Museilektionen är en del av ett större projekt där vi utgår från *Olof Palmes plats och staden i förändring. Park och naturförvaltnigen kommer senare att basera en ny temporär gestaltning av platsen bland annat utifrån underlaget som ungdomarna arbetat fram.
*Olof Palmes plats: är belägen i direkt anknytning till Folkets hus på Järntorget i Göteborg.

*Mock-up: prototyp som beskriver form, storlek och eventuellt funktion.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Karl-Johan Sellberg
0768-17 91 91

Teman: Identitet Miljö och hållbar utveckling Workshop Samhällskunskap