Med kameran som verktyg

Stadens Rum Förskola - Förskoleklass

Lektionen är förbokad.

I denna lektion får barnen arbeta på temat – hur vill du leva i framtiden? Tillsammans med Barnfilmsskolan får barnen skildra sina tankar och upplevelser både genom stillbilden och den rörliga bilden. De får dokumentera sin syn på världen och hitta sitt eget uttryck.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Martin Sjögren
0725-62 53 49

Teman: Miljö och hållbar utveckling Workshop Teknik Film