Kulturkonsekvensanalys på Lindholmen

Stadens Rum

Denna lektion är förbokad.

 

Genom att tidigt i planprocessen ta del av barn och ungas expertis vad gäller deras egen närmiljö skapas möjligheten att kunna påverka framtida stadsplanering. Med fokus på barn och ungas platser i staden inventerar vi elevernas egna närområde.

 

Det är viktigt att kulturen kommer in tidigt i processen när vi bygger och planerar staden. Vi behöver också prata med människor i alla åldrar som befolkar platserna vi utvecklar. Snart kommer 3000 bostäder och ännu fler kontor byggas på Lindholmen vilket innebär stora förändringar

 

Men hur ser unga människor på området de går i skolan i? Vilka mötesplatser är bra, vilka stråk fungerar, vilka kvaliteter finns som är värda att bevara och vilken identitet har Lindholmen idag som kan vara viktig att slå vakt om?

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Anna Hydén
0760-26 86 32

Teman: Identitet Miljö och hållbar utveckling Workshop Samhällskunskap Utomhus