Kulturkonsekvensanalys i Kortedala

Stadens Rum Åk 3 - Åk 6

Denna lektion är förbokad.

 

Genom att tidigt i planprocessen ta del av barn och ungas expertis vad gäller deras egen närmiljö skapas möjligheten att kunna påverka framtida stadsplanering. Med fokus på barn och ungas platser i staden inventerar vi elevernas egna närområde.

 

Tillsammans med en arkitekturpedagog (Vici Hofbauer) och en designpedagog (Dawn Hang Yue Wong) undersöker eleverna mötesplatser, befintliga aktiviteter och rörelsemönster i stadsrummet. Det sker genom interaktiva dialogmetoder där vi ritar kartor, gör vandringar, kartlägger information samtidigt som den aktiva dialogen är ständigt närvarande.

 

Som en del i ett pilotprojekt inventerar vi under tre träffar, och ringar in viktiga kulturvärden i Kortedala. Projektet äger rum både i klassrummet samt på de platser i närområdet som eleverna själva har pekat ut som intressanta.

 

Resultatet av projektet kommer att användas av stadsbyggnadskontoret för att tidigt i processen kunna utveckla en modell för kulturkonsekvensanalys (KKA) inom stadsutveckling.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Vici Hofbauer
0736-97 36 96

Teman: Identitet Miljö och hållbar utveckling Workshop Samhällskunskap Utomhus