Stories from Bergum – Ungas egna berättelser

Stadens Rum

2015 deltar unga i Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA)!  Vartannat år visar internationella konstnärer verk på olika konstarenor i Göteborg och i år är temat ”A story within a story…”, ett försök till att öppna och vidga tolkningen av vår gemensamma historia.
I ett spännande konstpedagogiskt projekt kommer åttondeklassarna på Bergums Skola i Angered, tillsammans med konstnärerna Azadeh Esmaili Zaghi och Pernilla Ljungkvist, uppleva och tolka samtidskonsten. Samtidskonsten blir elevernas verktyg för att visualisera sina egna individuella och förenade berättelser.
Vad läser vi egentligen in i ett verk när vi ser det, och hur kan vår egen historia påverka sättet vi upplever konst på? Genom besök på Röda Sten Konsthall, Göteborgs Konsthall, Hasselblad Center, 3:e Våningen och KKP Galleri får eleverna inblick i hur samtidskonst kan se ut, och bjuds in till att skapa sitt eget historieberättande. Med engångskamera som material utforskar vi hur vår gemensamma historia ser ut. Genom experiment skapar vi presentationer. Vi använder samtidskonsten för att ge röst till vårt eget historieberättandet och frihet att kunna berätta om det som känns viktigt. På så vis lär vi oss mer om konst och den värld vi lever i.

Projektet är ett samarbete mellan Röda Sten Konsthall, Kulturförvaltningen i Göteborg och Stadsdelen Angered.
Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA som arrangerars med huvudsaklig finansiering från Röda Sten Konsthall, Göteborg Stad/Kultur , Västra Götalandsregionen/ Kulturnämnden och Kulturrådet.

 

www.gibca.se

www.rodastenkonsthall.se

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Lärarhandledning

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog