Ett skepp kommer lastat…: detect, speculate, make GRUPP 3

Stadens Rum Åk 1 - Åk 5

Group 1
Maximum number of students: 15
Lesson 1: 60 minutes (21, 22, 23 or 24 Sept. at Frölunda Kulturhus) {24th is preferable}
Lesson 2: 60 minutes (16 or 17 Nov. at Frölunda Kulturhus) {17th is preferable}
Pedagogues:
Jon Geib, PhD Candidate, Urbanist & Architect
Amanda Erixån, Interior & Set Designer w/background in Child Culture Design (tentative)
Short Description:
Together we become detectives on an outdoor and indoor scavenger hunt, looking for
clues to how our neighbors express themselves visually to other neighbors at the
architectural interfaces of windows, doors and common spaces. We map our findings,
speculate on their meanings and assemble a collection of questions to send to our
neighbors. This work informs the next group and builds to an exhibition in the Frölunda
Kulturhus, where our second lesson takes place. Here, we see the first lesson in its larger
context and add to the exhibition by creating diorama boxes, modelling our own
imagined interior space and window view. We compare assumptions and experience
what it’s like to be viewed as a neighbor.
Subjects:
Creation workshop; Outdoor; Civics; Geography; Listen and talk; Standards, ethics
and values; Democracy and equality; Group work / exercise; Story; Identity;
Workshop; Art and Photo
[1st of 5 stadens rum museum lesson groups (10 total lessons)]

Max antal elever: 15

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Lektionen är kostnadsfri för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad är avgiften 350 kr för en lektion och 600 kr för en dubbellektion.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Ditt tillfälle är bokat först när du mottagit en bokningsbekräftelse. Detta sker när museet godkänt din förfrågan. Detta kan i vissa fall ta några dagar.

Kontakt

Stadens Rum

Adress:

Telefon: 031-368 32 75

E-post: lars.jonsson@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: lars.jonsson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Lars Jonsson
031-368 32 75

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Grupparbete/övning Workshop Samhällskunskap