Synen på djur genom tiderna – från forntid till nutid

Slottsskogen Åk 7 - Åk 9

Hur kommer det sig att ett gäng sniglar dömdes till exil år 1487 för att ha ätit upp delar av en

biskops trädgård? Och vad säger det egentligen om dåtidens tankar och värderingar?

 

Under den här lektionen går vi igenom hur man sett på djur under olika tidsepoker i människans

historia och hur det i sin tur speglat det rådande samhällsidealet. Eleverna får en inblick i olika

samhällsprocessers inverkan på människors villkor och värderingar samt på vilka skilda sätt det kan

tas i uttryck. Eleverna får även lära sig på vilket sätt synen på djur har påverkat naturen och den

biologiska mångfalden.

 

Lektionen avslutas med en kortare frågesport där eleverna får tävla i grupp om vem som kan minnas

mest från lektionstillfället.

 

Koppling till läroplanen:

– Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor

och värderingar.

– Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället,

människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Vi möts på grillplatsen ovanför Barnens zoo

Information om bokningar

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfältet, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Kontakt

Slottsskogen

Adress: Vedbacken 7
414 76 Göteborg

Telefon: 0706-09 17 72

E-post: anna.schonstrom@ponf.goteborg.se

Bokningsinformation: anna.schonstrom@ponf.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Anna Schönström
0706-09 17 72

Teman: Normer , etik och värderingar Biologi Historia