OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Svenska djur

Slottsskogen Åk 1 - Åk 9

Under den här lektionen får eleverna möta och uppleva de svenska djuren med alla sina sinnen.

 

Gruppen guidas i parken till utvalda arter/raser där de får reda på fakta om djuret. För att den egna upplevelsen och erfarenheten av djuren ska bli större för deltagarna kommer de få möta något djur på riktigt nära håll och kunna känna, lukta och uppleva. Eleverna får också se och känna på horn, skallar, spår, ägg, spillning, päls och fjädrar från olika djur.

 

För att ytterligare öka interaktionen kan gruppövningen ”Berättarvandring” göras under lektionen. Eleverna får då kort fakta som de ska återberätta för sina klasskamrater. Återberättandet sker i smågrupper och görs under förflyttning mellan de olika hägnen. Du som ledare avgör om övningen är lämplig att utföra med gruppen och avtalar detta på plats med Slottsskogens personal.

 

Koppling till läroplanen:

• Nyfikenhet på naturen (och sig själv)

• Djur i närmiljön och kunna sortera, gruppera, artbestämma (år 1-3)

• Människans beroende av och påverkan på naturen (år 4-6) + biologisk mångfald (år 7-

9)

Praktisk info:

För grupper som gynnas av det kan denna lektion delas upp på flera tillfällen, tex

klövdjur ett tillfälle, tamdjur ett annat och djuren i fågelhuset vid ett tredje.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Den som vill kan göra för- och efterarbete.
Vi träffas vid grillplatsen ovanför Barnens Zoo.
Tänk på att vi är utomhus, välj kläder därefter.
Vid önskemål om att veta vilken pedagog som håller lektionen kan ni kontakta oss.

Information om bokningar

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfältet, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Kontakt

Slottsskogen

Adress: Vedbacken 7
414 76 Göteborg

Telefon: 0706-09 17 19

E-post: paulina.sjoholm@ponf.goteborg.se

Bokningsinformation: paulina.sjoholm@ponf.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Sara Gustavsson
0706-09 17 19

Teman: Biologi Utomhus