Svenska djur

Slottsskogen Åk 1 - Åk 9

Under den här lektionen får eleverna kunskap om svenska arter och raser. De får möta och uppleva de svenska djuren med alla sina sinnen och de får chans att möta något djur även på närmre håll.
Eleverna guidas runt i parken till utvalda arter/raser där de får ta del av olika fakta om djuret. Var finns de? Vad äter de? Är de vanliga eller ovanliga? Utifrån ålder på eleverna arbetar vi med olika frågeställningar och reflekterar över svaren tillsammans.
Betrakta gärna lektionen som en uppstart i ett större arbete där ni utifrån ålder gör efterarbete kring biologisk mångfald och människans påverkan på miljön. Nedan finns länkar med tips på bra övningar och uppgifter för efterarbete.

Koppling till läroplanen, bland annat:

• Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

• Djur i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter (år 1-3)
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse som kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske (år 4-6)
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön (år 4-6)
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling (år 7-9)
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt (år 7-9)

Länkar:

Naturskyddsföreningens skolmaterial om vår svenska natur. Övningar med tex spår, pyssel, lekar: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturnytta

WWFs sökbara uppgiftsbank med övningar om djur, biologisk mångfald och hållbarhet: https://www.wwf.se/utbildning/uppgiftsbanken/

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Inför besöket

Tänk på att lektionen hålls utomhus, välj kläder efter väder.
Vi träffas vid grillplatsen ovanför Barnens Zoo.
Vid önskemål om att veta vilken pedagog som håller lektionen kan ni kontakta oss.

Information om bokningar

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfältet, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Kontakt

Slottsskogen

Adress: Vedbacken 7
414 76 Göteborg

Telefon: 0706-09 17 72

E-post: anna.schonstrom@ponf.goteborg.se

Bokningsinformation: anna.schonstrom@ponf.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Sara Gustavsson
0706-09 17 19

Teman: Biologi Utomhus