En bondes liv

Slottsskogen Åk 1 - Åk 9

Hur levde man som bonde förr? Hur såg gården ut och vad fick man för produkter från djuren? Skiljer det sig från idag?
På den här lektionen får deltagarna inblick i hur man levde som bonde förr, och vi jämför dagens djurhållning och jordbruk med nutidens. Deltagarna får med olika sinnen uppleva djur som var och är vanliga på bondgården men också sådana som har blivit sällsynta idag.

Syftet med lektionen är också att öka kännedomen om våra gamla svenska hotade tamdjursraser och behovet att bevara dem, samt att stärka deltagarnas egna erfarenhet av djur. För äldre elever diskuterar vi vad olika bruksmetoder kan få för konsekvenser för den biologiska mångfalden och miljön.
Beroende på ålder på eleverna har de ingående delarna olika stor plats i lektionens upplägg.

Koppling till läroplanen:

• Djur i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter (år 1-3)
• Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk (år 1-3).
• Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor (år-4-6).
• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. (år 4-6).
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling (år 7-9).

Länkar:
Nedan finns en länk till LRF´s webbplats ”Bonden i skolan” som kan användas för både förberedelse och efterarbete:

https://www.bondeniskolan.se/

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Tänk på att vi är utomhus. Välj kläder därefter.
Vi träffas vid grillplatsen ovanför Barnens Zoo.
Lektioner från och med Maj kommer att ske på Barnens Zoo

Information om bokningar

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfältet, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Kontakt

Slottsskogen

Adress: Vedbacken 7
414 76 Göteborg

Telefon: 0706-09 17 72

E-post: anna.schonstrom@ponf.goteborg.se

Bokningsinformation: anna.schonstrom@ponf.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Sara Gustavsson
0706-09 17 19

Teman: Biologi Historia Utomhus