Hållbar utveckling i havet

Sjöfartsmuseet Akvariet Åk 5 - Gymnasiet

Havets miljö står inför många problem. Utfiskning, övergödning, nedskräpning, klimatförändringar och försurning av haven hotar havets känsliga ekosystem. Vi reder ut de olika begreppen och hur de påverkar havet och oss.

Vad innebär ordet hållbart? Vad innebär hållbar utveckling i havet?  Hur stor del av fisket världen över idag är hållbart och hur ser framtiden ut? Tillsammans får eleverna spela vårt spel om hållbart fiske. Ett spel som uppmuntrar eleverna att planera, samarbeta och resonera med varandra kring hur människans konsumtion av fisk påverkar havet och försöka skapa ett hållbart fiske.

Lektionen avslutas i akvariet, där vi tittar på levande exempel på olika livsmiljöer och hur de påverkas av miljöhot.

Följande punkter ur läroplanen för Biologi 1 tas upp under lektionen:

  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Lektionen bokas via bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Information om bokningar

Välkommen på besök till Sjöfartsmuseet Akvariet!

För att förbereda dig och din klass inför besöket hos oss - ta gärna del av informationen som finns på vår hemsida, www.sjofartsmuseum.goteborg.se eller följ länkarna direkt:

* Inför besöket: http://tiny.cc/f74vhy
Bra att känna till samt tips på hur du förbereder eleverna på bästa vis.

* Under besöket: http://tiny.cc/374vhy
Om trivselregler, nedladdningsbart material att ta med och tips på lyckad samverkan mellan skolans pedagoger och museipedagogen.

* Vill du och din klass besöka museet på egen hand?: http://tiny.cc/m84vhy
Nedladdningsbart studiematerial att använda på skolan, ta med till museet samt filmtips kopplade till våra utställningar.


Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad utgår en avgift. Se respektive lektioner.

Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Trivselregler

• Läraren är ansvarig för sin klass under museibesöket.
• Elever över 12 år är välkomna att röra sig på egen hand i museets utställningar.
• Vi uppmanar er att klättra, bygga och utforska alla föremål i utställningen T/S Supertuben på plan 3. I andra utställningar få man inte röra vid föremålen.
• Försök hålla en låg ljudnivå och håll lagom avstånd till akvarierna. Höga ljud och knackningar på rutorna gör djuren stressade.
• Använd blyertspennor i utställningssalarna om ni behöver teckna eller anteckna. Medtag eget skrivunderlag eller låna i receptionen.
• Visa hänsyn till andra besökare, gå lugnt och tala lågt med varandra. Tänk på att ta hänsyn till grupper som går på visning.
• Lämna stora väskor och paraplyer i garderoben eller i förvaringsboxarna.
• Café finns på entréplan och matplats för medhavd matsäck finns på plan 3. Det är bara där man får äta. Glöm inte att städa av borden efter er.
• Det går bra att fotografera för eget bruk i utställningssalarna, utan blixt.
• Vid brandlarm: samla ihop klassen/gruppen och gå lugnt mot närmaste utgång som är märkt med grön och vit nödutgångsskylt. Räkna in klassen/gruppen och avvakta besked från museets personal.

Fråga gärna vår personal på plats om ni undrar över något! Tack för hjälpen!

Kontakt

Sjöfartsmuseet Akvariet

Adress: Karl johansgatan 1-3
414 39 Göteborg

Telefon: 031-368 35 55 Telefontid; måndagar kl. 9-11 och onsdagar kl. 13-15

E-post: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Jens Fahlström
0722-11 12 60

Teman: Miljö och hållbar utveckling Normer , etik och värderingar Grupparbete/övning Lyssna och prata Biologi Samhällskunskap