Hållbar utveckling i havet ( åk 5-9 )

Sjöfartsmuseet Akvariet Åk 5 - Åk 9

Havets miljö står inför många problem. Utfiskning, övergödning, nedskräpning, klimatförändringar och försurning av haven hotar havets känsliga ekosystem. Vi reder ut de olika begreppen och hur de påverkar havet och oss.

Vad innebär ordet hållbart? Vad innebär hållbar utveckling i havet?  Hur stor del av fisket världen över idag är hållbart och hur ser framtiden ut? Tillsammans får eleverna spela vårt spel om hållbart fiske. Ett spel som uppmuntrar eleverna att planera, samarbeta och resonera med varandra kring hur människans konsumtion av fisk påverkar havet och försöka skapa ett hållbart fiske.

Lektionen avslutas i akvariet, där vi tittar på levande exempel på olika livsmiljöer och hur de påverkas av miljöhot.

Vi anpassar lektionens svårighetsgrad efter elevernas ålder.

Följande punkter från läroplanen behandlas under lektionen:

Åk 4-6;

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster.
  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Åk 7-9;

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

Välkommen på Sjöfartsmuseet Akvariets museilektion!

Sjöfartsmuseet är stängt för ombyggnad. Under tiden utför vi våra museilektioner på olika håll: på stadens gator, i Stadsmuseets lokaler, på båtar, uppsökande...

Dubbelkolla startplats för er lektion, så att det inte blir missförstånd.

Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad utgår en avgift. Se respektive lektioner.

Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post (bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se) kontaktar ansvarig pedagog.

Trivselregler

• Läraren är ansvarig för sin klass under museilektionen.
• Kolla gärna med oss vad som gäller om ni tex vill ta med matsäck - våra lektioner utförs under stängningen på olika platser.
• Om lektionen utförs i Stadsmuseets utställningar, går det bra att fotografera för eget bruk, utan blixt.
• Vid brandlarm på tex Stadsmuseet: samla ihop klassen/gruppen och gå lugnt mot närmaste utgång som är märkt med grön och vit nödutgångsskylt. Räkna in klassen/gruppen och avvakta besked från museets personal.

Fråga gärna vår personal på plats om ni undrar över något! Tack för hjälpen!

Kontakt

Sjöfartsmuseet Akvariet

Adress: Karl Johansgatan 1-3
414 39 Göteborg

Telefon:

E-post: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Frida Gebel
031-368 35 55

Teman: Globala perspektiv Miljö och hållbar utveckling Normer , etik och värderingar Grupparbete/övning Lyssna och prata Biologi Samhällskunskap