Evolution under ytan

Sjöfartsmuseet Akvariet Gymnasiet

Vi tittar närmare på evolutionens mekanismer såsom naturlig- och sexuell selektion. Vad krävs för att evolution skall ske genom naturligt urval? Vad menade Charles Darwin egentligen med ”survival of the fittest”? Vad betyder fitness?

Därefter gör vi en gruppövning som vi kallar för ”Den onaturliga selektionen”. Här får eleverna själva utveckla olika havslevande organismer beroende på olika selektionstryck som pedagogen anger. Detta är en mycket spännande övning där eleverna får tänka till och fundera över vilka olika riktningar evolutionen skulle kunna ta beroende på vad som händer i en organisms omgivning. Vad det egentligen är som gör att vissa individer får större reproduktionsframgång än andra? Här vill vi också skapa utrymme för diskussion runt evolution och eleverna för tillfälle att ställa frågor runt sina funderingar.

När vi har avslutat gruppövningen går vi till Akvariet där vi tittar på och pratar om levande exempel på evolutionära anpassningar hos havslevande djur. Om tid finnes kan eleverna också få en uppgift att lösa med hjälp av akvariets invånare.

Fördelningen av de olika delarna av lektionen är följande;

Teori: 15-20 minuter

Gruppövning: ca 45 minuter

Besök i akvariet: ca 30 minuter

Följande punkter ur läroplanen för Biologi 1 tas upp under lektionen:

  • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
  • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
  • Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval.

OBS! Lektionen bokas via e-post.

bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

Välkommen på besök till Sjöfartsmuseet Akvariet!

För att förbereda dig och din klass inför besöket hos oss - ta gärna del av informationen som finns på vår hemsida, www.sjofartsmuseum.goteborg.se eller följ länkarna direkt:

* Inför besöket: http://tiny.cc/f74vhy
Bra att känna till samt tips på hur du förbereder eleverna på bästa vis.

* Under besöket: http://tiny.cc/374vhy
Om trivselregler, nedladdningsbart material att ta med och tips på lyckad samverkan mellan skolans pedagoger och museipedagogen.

* Vill du och din klass besöka museet på egen hand?: http://tiny.cc/m84vhy
Nedladdningsbart studiematerial att använda på skolan, ta med till museet samt filmtips kopplade till våra utställningar.


Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad utgår en avgift. Se respektive lektioner.

Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post kontaktar ansvarig pedagog.

Trivselregler

• Läraren är ansvarig för sin klass under museibesöket.
• Elever över 12 år är välkomna att röra sig på egen hand i museets utställningar.
• Vi uppmanar er att klättra, bygga och utforska alla föremål i utställningen T/S Supertuben på plan 3. I andra utställningar få man inte röra vid föremålen.
• Försök hålla en låg ljudnivå och håll lagom avstånd till akvarierna. Höga ljud och knackningar på rutorna gör djuren stressade.
• Använd blyertspennor i utställningssalarna om ni behöver teckna eller anteckna. Medtag eget skrivunderlag eller låna i receptionen.
• Visa hänsyn till andra besökare, gå lugnt och tala lågt med varandra. Tänk på att ta hänsyn till grupper som går på visning.
• Lämna stora väskor och paraplyer i garderoben eller i förvaringsboxarna.
• Café finns på entréplan och matplats för medhavd matsäck finns på plan 3. Det är bara där man får äta. Glöm inte att städa av borden efter er.
• Det går bra att fotografera för eget bruk i utställningssalarna, utan blixt.
• Vid brandlarm: samla ihop klassen/gruppen och gå lugnt mot närmaste utgång som är märkt med grön och vit nödutgångsskylt. Räkna in klassen/gruppen och avvakta besked från museets personal.

Fråga gärna vår personal på plats om ni undrar över något! Tack för hjälpen!

Kontakt

Sjöfartsmuseet Akvariet

Adress: Karl johansgatan 1-3
414 39 Göteborg

Telefon: 031-368 35 55 Telefontid; måndagar kl. 9-11 och onsdagar kl. 13-15

E-post: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Frida Gebel
031-368 35 55

Teman: Grupparbete/övning Lyssna och prata Biologi