Evolution under ytan

Sjöfartsmuseet Akvariet Gymnasiet

Vi tittar närmare på evolutionens mekanismer såsom naturlig- och sexuell selektion. Vad krävs för att evolution skall ske genom naturligt urval? Vad menade Charles Darwin egentligen med ”survival of the fittest”? Vad betyder fitness?

Därefter gör vi en gruppövning som vi kallar för ”Den onaturliga selektionen”. Här får eleverna själva utveckla olika havslevande organismer beroende på olika selektionstryck som pedagogen anger. Detta är en mycket spännande övning där eleverna får tänka till och fundera över vilka olika riktningar evolutionen skulle kunna ta beroende på vad som händer i en organisms omgivning. Vad det egentligen är som gör att vissa individer får större reproduktionsframgång än andra? Här vill vi också skapa utrymme för diskussion runt evolution och eleverna för tillfälle att ställa frågor runt sina funderingar.

När vi har avslutat gruppövningen går vi till Akvariet där vi tittar på och pratar om levande exempel på evolutionära anpassningar hos havslevande djur. Om tid finnes kan eleverna också få en uppgift att lösa med hjälp av akvariets invånare.

Fördelningen av de olika delarna av lektionen är följande;

Teori: 15-20 minuter

Gruppövning: ca 45 minuter

Besök i akvariet: ca 30 minuter

Följande punkter ur läroplanen för Biologi 1 tas upp under lektionen:

  • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
  • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
  • Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval.

OBS! Lektionen bokas via e-post.

bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

Välkommen på Sjöfartsmuseet Akvariets museilektion!

Sjöfartsmuseet är stängt för ombyggnad. Under tiden utför vi våra museilektioner på olika håll: på stadens gator, i Stadsmuseets lokaler, på båtar, uppsökande...

Dubbelkolla startplats för er lektion, så att det inte blir missförstånd.

Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad utgår en avgift. Se respektive lektioner.

Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post (bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se) kontaktar ansvarig pedagog.

Trivselregler

• Läraren är ansvarig för sin klass under museilektionen.
• Kolla gärna med oss vad som gäller om ni tex vill ta med matsäck - våra lektioner utförs under stängningen på olika platser.
• Om lektionen utförs i Stadsmuseets utställningar, går det bra att fotografera för eget bruk, utan blixt.
• Vid brandlarm på tex Stadsmuseet: samla ihop klassen/gruppen och gå lugnt mot närmaste utgång som är märkt med grön och vit nödutgångsskylt. Räkna in klassen/gruppen och avvakta besked från museets personal.

Fråga gärna vår personal på plats om ni undrar över något! Tack för hjälpen!

Kontakt

Sjöfartsmuseet Akvariet

Adress: Karl Johansgatan 1-3
414 39 Göteborg

Telefon:

E-post: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Frida Gebel
031-368 35 55

Teman: Grupparbete/övning Lyssna och prata Biologi