Hållbar utveckling i havet

Sjöfartsmuseet Akvariet Åk 5 - Gymnasiet

Havets miljö står inför många problem. Utfiskning, övergödning, nedskräpning, klimatförändringar och försurning av haven hotar havets känsliga ekosystem. Vi reder ut de olika begreppen och hur de påverkar havet och oss.

Vad innebär ordet hållbart? Vad innebär hållbar utveckling i havet?  Hur stor del av fisket världen över idag är hållbart och hur ser framtiden ut? Tillsammans får eleverna spela vårt spel om hållbart fiske. Ett spel som uppmuntrar eleverna att planera, samarbeta och resonera med varandra kring hur människans konsumtion av fisk påverkar havet och försöka skapa ett hållbart fiske.

Lektionen avslutas i akvariet, där vi tittar på levande exempel på olika livsmiljöer och hur de påverkas av miljöhot.

Följande punkter ur läroplanen för Biologi 1 tas upp under lektionen:

  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.
  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Lektionen bokas via bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Information om bokningar

Välkommen på Sjöfartsmuseet Akvariets museilektion!

Sjöfartsmuseet är stängt för ombyggnad. Under tiden utför vi våra museilektioner på olika håll: på stadens gator, i Stadsmuseets lokaler, på båtar, uppsökande...

Dubbelkolla startplats för er lektion, så att det inte blir missförstånd.

Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor/grupper utanför Göteborgs Stad utgår en avgift. Se respektive lektioner.

Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna. Avbokning sker genom att du per e-post (bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se) kontaktar ansvarig pedagog.

Trivselregler

• Läraren är ansvarig för sin klass under museilektionen.
• Kolla gärna med oss vad som gäller om ni tex vill ta med matsäck - våra lektioner utförs under stängningen på olika platser.
• Om lektionen utförs i Stadsmuseets utställningar, går det bra att fotografera för eget bruk, utan blixt.
• Vid brandlarm på tex Stadsmuseet: samla ihop klassen/gruppen och gå lugnt mot närmaste utgång som är märkt med grön och vit nödutgångsskylt. Räkna in klassen/gruppen och avvakta besked från museets personal.

Fråga gärna vår personal på plats om ni undrar över något! Tack för hjälpen!

Kontakt

Sjöfartsmuseet Akvariet

Adress: Karl Johansgatan 1-3
414 39 Göteborg

Telefon:

E-post: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Bokningsinformation: bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Jens Fahlström
0722-11 12 60

Teman: Miljö och hållbar utveckling Normer , etik och värderingar Grupparbete/övning Lyssna och prata Biologi Samhällskunskap