Digitalt studiematerial till klassrummet!

Röhsska Museet Förskola - Gymnasiet

 

Röhsska museet har tagit fram material för dig som är pedagog inom förskola, grundskola och gymnasium. Vi hoppas att det kan ge nya ingångar till våra samlingar och utställningar, där eleverna får nya perspektiv på sig själva och vår samtid.  Varje lektion utgår från museets utställningar och innehåller bakgrundsinformation till utställningen med tema, bilder och en praktisk del med diskussionsfrågor eller en kreativ uppgift. Materialet är fritt att ladda ner och anpassat till att kunna användas i klassrummet.

Studiematerial för högstadiet och gymnasiet

Forensic Architecture

Forensic Architecture är en uppmärksammad researchgrupp som arbetar med design som verktyg vid brott mot mänskliga rättigheter. Vi har satt samman ett pedagogiskt material som presenterar hur Forensic Architecture arbetar och som ger exempel på hur deras metoder kan kopplas till elevernas egen vardag.

Ladda ner materialet här!

 

Analysera formen

Vi har satt samman ett pedagogiskt material för dig som vill arbeta med designanalys av föremål. Det består av bakgrundsmaterial samt förslag på övningar. Lektionens syfte är att bredda förståelsen för funktion och form och hur föremål berör oss i vår vardag: vad är viktigast, form eller funktion?

Ladda ner materialet här!

Studiematerial för förskola och förskoleklass

Kinesiska drakar

Myten om den kinesiska draken har funnits i tusentals år i Kina. Den skiljer sig en del från den västerländska draken och är ett vänligt väsen som är starkt förknippad med vatten.

Ladda ner materialet här!

 

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Information om bokningar

Ditt tillfälle är bokat när du fått en bokningsbekräftelse via mail. Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor utanför Göteborg stad kostar en lektion 450 kr.

Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Avbokning sker genom att du skickar ett mail till pedagog@rohsska.se.

Finns det speciella behov eller önskemål i klassen? I så fall är det bra att informera om det i din bokning, för att vi på bästa sätt ska kunna tillmötesgå gruppens behov.

Trivselregler

Du som är frisk är välkommen att besöka museet, men var extra noga med handhygien och att hålla avstånd till andra besökare.

Under höstterminen justerar vi vårt utbud av museilektioner och bokningsbara tillfällen för att på ett bra sätt kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För att undvika krockar i huset erbjuder vi lektioner som ligger före vår ordinarie öppettid, och större klasser (fler än 15 deltagare) delas upp i mindre grupper vid ankomst.
Klasser från förskolan-högstadiet som är fler än 15 deltagare behöver ha med sig två pedagoger/representanter från skolan.

Se till att vara på plats i god tid så att klassen är redo att starta när lektionen börjar. Ansvarig pedagog möter upp er ca 10 minuter innan lektionen startar.

På källarplan finns kapprum med skåp och toaletter. Stora väskor får inte tas med upp i museet.
Hela museet är tillgängligt för rullstolar.

Större väskor och mat/dryck kan inte tas med i utställningarna.

Kontakt

Röhsska Museet

Adress: Vasagatan 37-39
400 15 Göteborg

Telefon: 031-368 31 50

E-post: pedagog@rohsska.se

Bokningsinformation: pedagog@rohsska.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Röhsska
031-368 31 51

Teman: Debatt och diskussion Skapande verkstad Workshop Slöjd och Konsthantverk Mode och Design Samtidskonst