Att tänka som en designer – en unik möjlighet att utforska design

Röhsska Museet Åk 4 - Gymnasiet

Hur tänker en designer? Vad gör en designer? Hur arbetar en designer?

Röhsska museet erbjuder tillsammans med masterutbildningen Child Culture Design på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), en unik möjlighet att fördjupa sig i designprocesser tillsammans med blivande designers. Vid tre tillfällen introduceras din klass till design och får möjlighet att arbeta praktiskt i HDK´s designateljéer.

Under museilektionerna arbetar vi processbaserat utifrån momenten utforska, lära, undersöka och skapa.

Vid tillfälle 1 träffas vi på Röhsska museet där vi tillsammans med en museipedagog samtalar kring vad design är. Utgångspunkten är utställningen Röhsska museets formhistoria.

Vid tillfälle 2 får ni tillgång till en ateljé på HDK, där eleverna bjuds in till en skapade workshop för att utforska ett specifikt material.

Vid tillfälle 3 besöker vi återigen HDK, och den här gången är det elevernas eget skapande som är i fokus, då de får skapa något att ta med sig hem.

 

Tillfälle 2 och 3 kommer ni att ha engelskspråkiga handledare. Röhsskas pedagoger finns på plats för att översätta instruktioner/reflektioner och frågor om behovet finns.

 

Observera att det inte går att anmäla sig till enbart ett tillfälle, utan vid bokningen av det första tillfället bokar man in sig till samtliga tre tillfällen.

 

10 nov 9.15 – 10.15 på Röhsska museet

17 nov 9.15 – 10.15 på HDK

24 nov 9.15 – 10.15 på HDK

 

 

10 nov 10.30 – 11.30 på Röhsska museet

17 nov 10.30 – 11.30 på HDK

24 nov 10.30 – 11.30 på HDK

 

 

12 nov 9.15 – 10.15 på Röhsska museet

19 nov 9.15 – 10.15 på HDK

26 nov 9.15 – 10.15 på HDK

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 60 minuter

Information om bokningar

Ditt tillfälle är bokat när du fått en bokningsbekräftelse via mail. Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor utanför Göteborg stad kostar en lektion 450 kr.

Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Avbokning sker genom att du skickar ett mail till pedagog@rohsska.se.

Finns det speciella behov eller önskemål i klassen? I så fall är det bra att informera om det i din bokning, för att vi på bästa sätt ska kunna tillmötesgå gruppens behov.

Trivselregler

Du som är frisk är välkommen att besöka museet, men var extra noga med handhygien och att hålla avstånd till andra besökare.

Under höstterminen justerar vi vårt utbud av museilektioner och bokningsbara tillfällen för att på ett bra sätt kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
För att undvika krockar i huset erbjuder vi lektioner som ligger före vår ordinarie öppettid, och större klasser (fler än 15 deltagare) delas upp i mindre grupper vid ankomst.
Klasser från förskolan-högstadiet som är fler än 15 deltagare behöver ha med sig två pedagoger/representanter från skolan.

Se till att vara på plats i god tid så att klassen är redo att starta när lektionen börjar. Ansvarig pedagog möter upp er ca 10 minuter innan lektionen startar.

På källarplan finns kapprum med skåp och toaletter. Stora väskor får inte tas med upp i museet.
Hela museet är tillgängligt för rullstolar.

Större väskor och mat/dryck kan inte tas med i utställningarna.

Kontakt

Röhsska Museet

Adress: Vasagatan 37-39
400 15 Göteborg

Telefon: 031-368 31 50

E-post: pedagog@rohsska.se

Bokningsinformation: pedagog@rohsska.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Röhsska
031-368 31 51

Teman: Workshop Mode och Design