Nytt i samlingen!

Röhsska Museet Åk 4 - Åk 9

Är du nyfiken på vad museet har tyckt varit viktigt att samla in för att spegla den tid vi lever i? I den här utställningen får du ta del av ett tvärsnitt av de föremål som köpts in till samlingen under de senaste fem åren. Det är både nyproducerade och äldre föremål som spänner över flera designområden: modedräkter, lampor, möbler, fantasifulla smycken, keramik och textilier.

Under ett års tid har ett Expertråd bestående av barn från Sjumilaskolan i Göteborg och seniorer arbetat fram metoder och verktyg för att tillföra ny kunskap kring fyra av de utställda föremålen. De har utgått från nya metoder och nya instrument, för att bedöma föremålen. Målet är att museet och dess besökare ska få se på de nya föremål ur andra perspektiv!

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Information om bokningar

Ditt tillfälle är bokat när du fått en bokningsbekräftelse via mail. Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Avbokning sker genom att du skickar ett mail till pedagog@rohsska.se.

Finns det speciella behov i klassen? I så fall är det bra att informera om det i din bokning, för att vi på bästa sätt ska kunna tillmötesgå gruppens behov.

Trivselregler

Se till att vara på plats i god tid så att klassen är redo att starta när lektionen börjar. Ansvarig pedagog möter er vid receptionen, där får även ansvarig lärare skriva in gruppen.
På källarplan finns skåp och toaletter. Hela museet är tillgängligt för rullstolar.

Stora väskor och ryggsäckar samt mat och dryck får man inte ta med sig in i utställningarna.

Kontakt

Röhsska Museet

Adress: Vasagatan 37-39
400 15 Göteborg

Telefon: 031-368 31 50

E-post: pedagog@rohsska.se

Bokningsinformation: pedagog@rohsska.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Röhsska
031-368 31 51

Teman: Normer , etik och värderingar Debatt och diskussion Mode och Design