Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen

Röhsska Museet Åk 4 - Gymnasiet

 

Demokrati brukar syfta till folkstyre, människors lika värde och rättigheter, yttrande- och tryckfrihet, eller till fria val. Vad är då demokratisk design? Ofta handlar det om utformning av det offentliga rummet, tillgänglighetsanpassad design eller billiga möbler i platta paket. I utställningen Unmaking Democratic Design tar formgivaren Fredrik Paulsen ett nytt grepp kring vad demokratisk design kan vara. Med utgångspunkt i utställningen tar vi oss an begrepp som makt, hierarkier och värdeförskjutningar.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Information om bokningar

Ditt tillfälle är bokat när du fått en bokningsbekräftelse via mail. Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. Blir du tvungen att avboka lektionen måste det göras minst 8 dagar innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Avbokning sker genom att du skickar ett mail till pedagog@rohsska.se.

Finns det speciella behov i klassen? I så fall är det bra att informera om det i din bokning, för att vi på bästa sätt ska kunna tillmötesgå gruppens behov.

Trivselregler

Se till att vara på plats i god tid så att klassen är redo att starta när lektionen börjar. Ansvarig pedagog möter er vid receptionen, där får även ansvarig lärare skriva in gruppen.
På källarplan finns skåp och toaletter. Hela museet är tillgängligt för rullstolar.

Stora väskor och ryggsäckar samt mat och dryck får man inte ta med sig in i utställningarna.

Kontakt

Röhsska Museet

Adress: Vasagatan 37-39
400 15 Göteborg

Telefon: 031-368 31 50

E-post: pedagog@rohsska.se

Bokningsinformation: pedagog@rohsska.se


Ansvarig pedagog
Pedagog Röhsska
031-368 31 51

Teman: Demokrati och jämställdhet Identitet Debatt och diskussion Mode och Design