Mellan raderna och bortom orden

Röda Sten Konsthall Åk 8 - Gymnasiet

Om identitet och epitet

En människa bär på oändligt många berättelser. Historien skrivs ofta av den som har makten, men vilka berättelser finns i det fördolda? I en och samma kropp ryms många olika erfarenheter och identiteter, i ständig förändring. Hur påverkas vi av vår historia? I utställningen möter vi poetiska och politiska ord och budskap. Vi upplever och tolkar utställningen gemensamt och reflekterar över ordens mening och betydelse. Det ingår ett skapande moment där vi saxar oss fram mellan raderna i utställningen och skapar nya sammanhang och berättelser.

Carola Grahn (f. 1982) är en konstnär som utforskar frågor som natur, ursprung och kultur. I utställningen I have scrutinized every stone and log on the southwest side of the mountain är det övergripande temat identitet. På alla våningsplan på Röda Sten Konsthall visas konst präglad av uppbrutet berättande i olika former som belyser mellanmänskliga relationer och vårt förhållande till naturen. I olika uttryck och material såsom installation och skulptur, video och text problematiseras begreppen identitet och kultur. Carola Grahn är född i Jokkmokk och verksam konstnär i Malmö. I sitt konstnärskap arbetar hon med sitt eget samiska ursprung som blir en utgångspunkt för samtal om identifikation och makt. I utställningen undersöker Carola klyftan mellan hur samhället ser på henne, som same, konstnär, vit, kvinna, mor… och hur hon uppfattar sig själv och världen. Klyftan mellan personen och alla roller hon förväntas spela i förhållande till andra människor och till samhället.

Carola Grahn visas på Röda Sten Konsthall 1 feb – 5 april 2020.

Målgrupp: Åk 8-9 samt gymnasiet och folkhögskola
Konstpedagog: Malin
Lektionslängd: 90 minuter

Lektionen anpassas efter åldersgrupp och innehåller eget skapande.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor i Göteborg och Västra Götaland (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än sju dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr

Hitta hit: Spårvagn 3, 9 till hållplatsen Vagnhallen Majorna alternativt buss/Älvsnabben till Klippan.
Gå ned mot vattnet, följ sedan gångvägen i riktning mot Älvsborgsbron. Röda Sten Konsthall ligger i tegelbyggnaden under bron.

https://www.rodasten.com/index.php/sv/besoek/hitta-hit

Information om bokningar

Skolklasser kan boka lektioner på Röda Sten Konsthall utan kostnad tack vare stöd från Otto och Charlotte Mannheimers fond, Theodor och Hanne Mannheimers fond samt Stiftelsen Göteborgs Barnhus.

Alla lektioner anpassas efter åldersgrupp och behov. Har din klass särskilda behov eller önskemål? Informera oss gärna om det i din bokning eller kontakta ansvarig konstpedagog direkt.

Vid frågor eller avbokningar kontakta 031-120846 / 031-120816 alternativt maila kw@rodastenkonsthall.se. Vid uteblivet besök eller avbokningar mindre än 7 dagar innan det bokade tillfället utgår en avgift om 500 kr.

Trivselregler

Det finns plats att äta medhavd matsäck i huset, men förvarna oss innan besöket.

Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst en vecka innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Varmt välkommen till en av Röda Sten Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Röda Sten Konsthall

Adress: Röda Sten 1
414 51 Göteborg

Telefon: 031-12 08 46

E-post: kw@rodastenkonsthall.se

Bokningsinformation: kw@rodastenkonsthall.se


Ansvarig pedagog
Malin Griffiths
031-12 08 46

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Skapande verkstad Workshop Lyssna och prata Samhällskunskap Svenska Konst och bild Samtidskonst Litteratur