Luftslottet under bron

Röda Sten Konsthall Åk 2 - Åk 9

Vad gömmer sig egentligen i pannhuset under Älvsborgsbron?

Röda Sten Konsthall har gått från att vara en övergiven ruin till en plats där alla möjliga och omöjliga idéer får ta form genom konst. I lektionen utforskar vi huset och samtidskonsten med nyfikenhet och inspiration. Tillsammans får eleverna titta på och prata om den pågående utställningen, tolka konstverk och skapa själva inspirerade av samtidskonstens metoder!

Carola Grahn (f. 1982) är en konstnär som utforskar frågor som natur, ursprung och kultur. I utställningen I have scrutinized every stone and log on the southwest side of the mountain är det övergripande temat identitet. På alla våningsplan på Röda Sten Konsthall visas konst präglad av uppbrutet berättande i olika former som belyser mellanmänskliga relationer och vårt förhållande till naturen. I olika uttryck och material såsom installation och skulptur, video och text problematiseras begreppen identitet och kultur. Carola Grahn är född i Jokkmokk och verksam konstnär i Malmö. I sitt konstnärskap arbetar hon med sitt eget samiska ursprung som blir en utgångspunkt för samtal om identifikation och makt.

Välkommen att utforska Röda Sten konsthall och Carola Grahns utställning I Have Scrutinized Every Stone and Log on the Southwest Side of the Mountain. I utställningen möter betraktaren enkla former och material som rymmer stora känslor, tankar och idéer. En gigantisk installation av vedträn samsas med korta dikter. Ett fjäll förvandlas till en kitschig leksak. Carola Grahn undersöker de olika etiketter som sätts på henne som kvinna, same, vit, mamma etc. Kan vi “läsa” en konstutställning på olika sätt beroende på vad vi vet, eller tror att vi vet? Hur vill vi själva uttrycka våra identiteter?

Carola Grahn visas på Röda Sten Konsthall 1 feb – 5 april 2020.

Konsthögskolan Akademin Valands studenter visar sin examensutställning i fotografi på Röda Sten Konsthall. Vi får ta del av arbeten som undersöker och ifrågasätter vår samtid både ur traditionell fotografisk praktik samt andra uttryck som knyter an till fotografiet som teknik, idé och material. Vi erbjuder en konstvisning med fotografi som utgångspunkt och bildanalys som tema. Eleverna deltar i en dialog om hur bilder skapas och kan tolkas. Vad kan ett fotografi vara? Är det ett vittne eller kanske rent av en förövare? Konstvisningen passar åk 7 – gymnasiet.

Akademin Valand Fotografi har sin examensutställning på Röda Sten Konsthall 25 april – 17 maj 2020.

Målgrupp: Åk 2-9
Konstpedagog: Björn
Lektionslängd: 90 minuter

Lektionen anpassas efter åldersgrupp och innehåller ett skapande moment.

Max antal elever: 15

Lektionslängd: 90 minuter

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor i Göteborg och Västra Götaland (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än sju dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr

Hitta hit: Spårvagn 3, 9 till hållplatsen Vagnhallen Majorna alternativt buss/Älvsnabben till Klippan.
Gå ned mot vattnet, följ sedan gångvägen i riktning mot Älvsborgsbron. Röda Sten Konsthall ligger i tegelbyggnaden under bron.

https://www.rodasten.com/index.php/sv/besoek/hitta-hit

Information om bokningar

Skolklasser kan boka lektioner på Röda Sten Konsthall utan kostnad tack vare stöd från Otto och Charlotte Mannheimers fond, Theodor och Hanne Mannheimers fond samt Stiftelsen Göteborgs Barnhus.

Alla lektioner anpassas efter åldersgrupp och behov. Har din klass särskilda behov eller önskemål? Informera oss gärna om det i din bokning eller kontakta ansvarig konstpedagog direkt.

Vid frågor eller avbokningar kontakta 031-120846 / 031-120816 alternativt maila kw@rodastenkonsthall.se. Vid uteblivet besök eller avbokningar mindre än 7 dagar innan det bokade tillfället utgår en avgift om 500 kr.

Trivselregler

Det finns plats att äta medhavd matsäck i huset, men förvarna oss innan besöket.

Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst en vecka innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Varmt välkommen till en av Röda Sten Konsthalls museilektioner!

Kontakt

Röda Sten Konsthall

Adress: Röda Sten 1
414 51 Göteborg

Telefon: 031-12 08 46

E-post: kw@rodastenkonsthall.se

Bokningsinformation: kw@rodastenkonsthall.se


Ansvarig pedagog
Björn Westerlund
031-12 08 46

Teman: Skapande verkstad Workshop Lyssna och prata Konst och bild Samtidskonst