Natur v/s Kultur – apokalyps eller utopi? 

Röda Sten Konsthall Åk 6 - Gymnasiet

Göteborg International Biennial for Contemporary Art (GIBCA) är en utställning med samtidskonst som inträffar vartannat år i Göteborg med Röda sten konsthall som huvudman. Årets biennal är den tionde upplagan och Lisa Rosendahl är curator för GIBCA både 2019 och 2021. I årets biennal är sammanflätning ett centralt motiv och metod med titeln Part of the Labyrinth. Labyrinten är tänkt som en bild av korskopplade rum och stigar som kan navigeras från olika håll för att testa ickelinjära sätt att tänka, göra och se. Biennalen äger rum på flera platser och utgår från varje plats historia, från Göteborgs Naturhistoriska Museums samlingar till Röda Sten Konsthalls industrihistoriska förflutna och den modernistiska estetiken på Göteborgs konsthall. Lektionen Natur v/s Kultur – apokalyps eller utopi? äger rum på Naturhistoriska museet.

Naturhistoriska museet är fullt av exempel på människans vilja att katalogisera och ta kontroll över sin omgivning. Genom att samla, sätta namn på och ibland stoppa upp så bestämmer vi naturen och de olika typer av liv som omger oss. Under GIBCA så undersöker flera av konstnärerna som har verk på Naturhistoriska Musset synen på naturen och människans exploatering av densamma.

Att diskutera kring jordens ändliga resurser kan verka deprimerande – men kan det finnas ett lyckligt slut på vår berättelse? Historien visar oss att vi människor med vår kreativitet kan lösa det mesta. Så under den här lektionen tar vi chansen att rucka lite på art- och disciplingränserna och släppa fantasin och upptäckarglädjen lös i samlandets namn.

Observera att lektionen äger rum på Naturhistoriska museet

Lektionen anpassas efter åldersgrupp och innehåller eget skapande. Det finns ofta plats att äta medhavd matsäck i huset (men ange detta vid din bokning eller kontakta oss innan besöket).

Skolklasser kan boka lektioner på Röda Sten Konsthall utan kostnad tack vare stöd från Otto och Charlotte Mannheimers fond, Theodor och Hanne Mannheimers fond samt Stiftelsen Göteborgs Barnhus.

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Lektionskostnad för skolor i Göteborg och Västra Götaland (kommunala och friskolor): Kostnadsfritt
Vid uteblivet besök eller avbokning mindre än sju dagar före bokad lektion utgår en avgift på 500 kr

Hitta hit:
Göteborgs Naturhistoriska museum ligger vid Linnéplatsen, i Slottskogen. Byggnaden syns från hållplatsen och det finns trappor eller gångväg till entrén.
Adressen är Museivägen 10, Slottsskogen Östra

Information om bokningar

Vi anpassar verksamheten till den rådande situationen och gällande rekommendationer kring Covid19. Vi hoppas att ni har överseende med eventuella förändringar utifrån detta. Vi tar nu emot max 15 elever åt gången under en visning och skapande samt max 12 barn i Färgverkstan. Varmt välkomna om ni är friska!

Alla lektioner anpassas efter åldersgrupp och behov. Har din klass särskilda behov eller önskemål? Informera oss gärna om det i din bokning eller kontakta ansvarig konstpedagog direkt.

Vid frågor eller avbokningar kontakta 031-120846 / 031-120816 alternativt maila hh@rodastenkonsthall.se. Vid uteblivet besök eller avbokningar mindre än 7 dagar innan det bokade tillfället utgår en avgift om 500 kr.

Trivselregler

Det finns plats att äta medhavd matsäck i huset, men förvarna oss innan besöket.

Ansvaret för klassens sammanhållning och ordning ligger alltid hos läraren, både under en museilektion samt vid eget besök med klassen. Konstpedagogen ansvarar för innehåll och leder lektionen.

Blir du tvungen att avboka lektionen, måste det göras minst en vecka innan lektionstillfället, annars debiteras 500 kr för uteblivet besök. Detta för att så många skolor som möjligt skall få chansen att utnyttja museilektionerna.

Varmt välkommen till en av Röda Sten Konsthalls museilektioner!

Lärarhandledning

Kontakt

Röda Sten Konsthall

Adress: Röda Sten 1
414 51 Göteborg

Telefon: 031-12 08 46

E-post: hh@rodastenkonsthall.se

Bokningsinformation: hh@rodastenkonsthall.se


Ansvarig pedagog
Björn Westerlund
031-12 08 46

Teman: Miljö och hållbar utveckling Grupparbete/övning Skapande verkstad Konst och bild Samtidskonst GIBCA