Spiral

Releasetest

ö testmuseum Gymnasiet

Detta är en testlektion.

Max antal elever: 1

Lektionslängd: 23 minuter

Inför besöket

Ingen direkt information inför besöket.

Information om bokningar

Information om bokningar 11

Trivselregler

Trivselregler

Kontakt

Privat: ö testmuseum

Adress: Besöksadress
Besöksadress rad 2 Postnummer Ort

Telefon: Telefonnummer 1

E-post: Epostadress@museetsinformationssida.se

Bokningsinformation: johan.johansson@kultur.goteborg.se


Ansvarig pedagog
Johan Johansson
031-368 32 31

Teman: Lyssna och prata