Lektionspaket med Kroppenlabb och Varför finns sex?

Naturhistoriska Museet Åk 7 - Gymnasiet

Ett superpaket om kroppen där eleverna genom experiment får lära sig om kroppens fysiologi. De får även en rundvandring i museet som ger kunskap om den mångfald av sexuella beteenden som finns i naturen.

Eleverna delas in i två grupper. Den ena gruppen börjar med experimentlektionen Kroppenlabb och den andra börjar med en tur i museet på temat Varför finns sex? Efter 40 minuter byter grupperna aktivitet med varandra.

Kroppenlabb

Under den här lektionen låter vi experimentlusten flöda! Eleverna får med hjälp av experiment lära sig om hur den egna kroppen fungerar. Vi kommer att använda teknisk utrustning för att mäta blodtryck, syrehalten i blodet och undersöka hur tätt känselcellerna sitter på olika delar av kroppen. Eleverna kommer även att få studera människokroppen ur ett evolutionärt perspektiv genom att jämföra vår skalle med andra djurskallar.

Nyfiken på vad en estesiometer är? Det och mycket mer kommer ni att lära er på Kroppenlabb.

Varför finns sex?

Vi startar detta lektionspass med frågan om varför sex egentligen finns som ett biologiskt fenomen. Genom museets utställningar visar vi på den mångfald av sexuellt beteende som finns i naturen. Vi kommer bland annat att stanna vid blågyltan som byter kön mitt i livet och hos paradisfåglarna där hanarna har en färgsprakande fjäderdräkt.

Syftet med lektionspaketet är att träna på det vetenskapliga arbetssättet samtidigt som vi lockar fram elevernas nyfikenhet och experimentlust och ökar deras kunskaper om hur vi människor fungerar.

Lektionen passar för högstadiet och gymnasiet. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Praktisk info: Dela in klassen i två grupper innan besöket. Den ena gruppen börjar med experimentlektionen Kroppenlabb och den andra börjar med en tur i museet på temat Varför finns sex?

 

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Museet öppnar för allmänheten kl 11 alla dagar utom måndag då museet är stängt. Har du har bokat en lektion innan kl 11 så kommer vi att möta er utanför entrén. Övriga tider får ni gärna vänta i receptionen inne på museet.

Information om bokningar

Bokningsförfrågningar tas emot via e-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se.

I din förfrågan vill vi att du anger:

1) Vilken lektion du önskar
2) Skolans namn
3) Stadsdelsförvaltning
4) Årskurs
5) Antal elever
6) Eventuella särskilda behov (t ex koncentrationssvårigheter, nedsatt syn eller rullstol)
7) Ditt namn och telefonnummer
8) Önskemål om dagar/veckor för lektionen, ange gärna flera alternativ. Måndagar har vi stängt.

Bokningar via e-post är inte slutförda innan ni har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska museum.

Vi tar även emot bokningar via telefon: 010-441 42 30
Telefontiden är öppen tisdag till torsdag kl. 10-12.

Skulle ni få förhinder och behöva avboka en lektion måste ni ni göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna kontakta en annan klass och erbjuda dem tiden.
Avbokning görs genom att skicka e-post till: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr.

Mer information om museet och vår undervisning finns på www.gnm.se

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tala lågmält
• Klappa inte djuren
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken och kaféet öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Lotta, Ola och Lee
010-441 42 30

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Grupparbete/övning Workshop Biologi