liv i liv bild

Fältstudier för högstadiet och gymnasiet

Naturhistoriska Museet Åk 7 - Gymnasiet

På Göteborgs Naturhistoriska museum har vi två fältstudier som passar sig väl för elever i högstadiet och gymnasiet. Lektionerna kallar vi Liv i löv och Liv i vatten, se lektionsbeskrivningar nedan. En annan laborativ lektion som passar åldersgruppen är Lektionspaketet med Kroppenlabb och Varför finns sex?

Liv i löv

Under lektionen Liv i löv får eleverna genomföra en fältstudie där de undersöker djurlivet i förnan. Eleverna får en naturvetenskaplig frågeställning av museipedagogen som de sedan ska besvara genom att arbeta på samma sätt som forskare gör när de inventerar markfaunan.

Eleverna börjar med att samla in material med ett förnasåll i ekbacken utanför entrén till museet. När tillräckligt material är insamlat går vi in till vårt undervisningsrum. Där börjar detektivarbetet. Eleverna ska finna de djur som kommit med i sållprovet för att sedan undersöka dem med stereoluppar, räkna antal och göra artbestämningar. Museipedagogen lär ut principen i hur man nycklar, vi använder oss då av en bestämningsduk. När djuren är hittade, räknade och artbestämda har vi en gemensam avslutning kring resultaten.

Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Syftet med lektionen är att undersöka djurlivet i förnan och att arbeta naturvetenskapligt.

 

Tips på efterarbete:

Låt eleverna göra en näringskedja som innehåller de djur som de har funnit i förnan.

Låt eleverna skriva en fullständig laborationsrapport för fältstudien.

 

Längd: 80 minuter

Var träffas vi? Utanför entrén till museet.

Praktisk info: Observera att lektionen delvis är utomhus, kläder efter väder. Ta med pennor, vi tar med skrivunderlägg och protokoll.

Gruppstorlek: max 24 elever. Har du fler än 24 elever rekommenderar vi att boka två lektionstillfällen.

 

Liv i vatten

Under lektionen Liv i vatten får eleverna genomföra en fältstudie vid Ödledammen (Kikardammen) i Slottsskogen. Lektionen övar elevernas färdigheter i att planera sitt arbete, testa sin hypotes och utvärdera sitt resultat. Museipedagogen ger eleverna en naturvetenskaplig frågeställning som de ska besvara genom sin fältstudie. Pedagogen visar även vilket material som de ska använda sig utav, t.ex. vattenhåvar och bestämningsduk.

Med bestämningsduken kan eleverna nyckla de arter de hittar, museipedagogen visar hur detta går till. Mot slutet av lektionen samlas vi för en gemensam avslutning.

Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Syftet med lektionen är att undersöka djurlivet i dammen och att arbeta naturvetenskapligt.

 

Tips på efterarbete:

Låt eleverna skriva en fullständig laborationsrapport för exkursionen.

 

Längd: 80 minuter

Var träffas vi? Vid Ödledammen intill Observatoriet.

Praktisk info: Observera att lektionen är en utelektion, kläder efter väder och oömma skor eller stövlar rekommenderas! Ta med pennor, vi tar med skrivunderlägg och protokoll.

Gruppstorlek: Max 30 elever

Max antal elever:

Lektionslängd: 80 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Se informationstexten till respektive lektion för information om var vi träffas, praktisk info och gruppstorlek.

Information om bokningar

Bokningsförfrågningar tas emot via e-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se.
Vårterminen 2017 öppnar bokningen den 9/1.

I din förfrågan vill vi att du anger:

1) Skolans namn
2) Stadsdelsförvaltning
3) Årskurs
4) Antal elever
5) Eventuella särskilda behov (t ex rullstol)
6) Ditt namn och telefonnummer
7) Önskemål om dagar/veckor för lektionen, ange gärna flera alternativ.

Bokningar via e-post är inte slutförda innan ni har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska museum.

Vi tar även emot bokningar via telefon: 010-441 42 30
Telefontiden är öppen tisdag till torsdag kl. 10-12


Skulle ni få förhinder och behöva avboka en lektion måste ni ni göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna kontakta en annan klass och erbjuda dem tiden.
Avbokning görs genom att skicka e-post till: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr.

Mer information om museet och vår undervisning finns på www.gnm.se

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tala lågmält
• Klappa inte djuren
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken och kaféet öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Lotta och Ola
010-441 42 30

Teman: Miljö och hållbar utveckling Grupparbete/övning Workshop Biologi Utomhus