biologisk mångfald

Ekologi och biologisk mångfald

Naturhistoriska Museet Åk 7 - Gymnasiet

I denna lektion lär vi oss om hur naturen hänger ihop. Varför måste myror finnas för att en fjäril ska kunna existera? Gör det något om arter försvinner från jorden? Varför försvinner de? Kan de komma tillbaka?

Med hjälp av museets utställningar förklarar vi begreppet ekologi och ger tydliga exempel på hur allt hänger ihop och varför det är viktigt att värna om naturen och den biologiska mångfalden. Arter och hela ekosystem världen över hotas av bland annat skogsskövling, miljögifter, jakt, överfiske och klimatförändringar.

Syftet med lektionen är att eleverna ska få en förståelse för vad ekologi är och att uppmärksamma dem på att den livsviktiga mångfalden hotas på många sätt. Vi vill också väcka hopp och stimulera till att eleverna tar ställning och agerar i resurs- och miljöfrågor.

Välkomna på en lektion som gör skillnad.

Lektionen passar för högstadiet och gymnasiet. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 40 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Museet öppnar för allmänheten kl 11 alla dagar utom måndag då museet är stängt. Har du har bokat en lektion innan kl 11 så kommer vi att möta er utanför entrén. Övriga tider får ni gärna vänta i receptionen inne på museet.

Information om bokningar

Bokningsförfrågningar tas emot via e-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se.
Vårterminen 2017 öppnar bokningen den 9/1.

I din förfrågan vill vi att du anger:

1) Skolans namn
2) Stadsdelsförvaltning
3) Årskurs
4) Antal elever
5) Eventuella särskilda behov (t ex rullstol)
6) Ditt namn och telefonnummer
7) Önskemål om dagar/veckor för lektionen, ange gärna flera alternativ.

Bokningar via e-post är inte slutförda innan ni har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska museum.

Vi tar även emot bokningar via telefon: 010-441 42 30
Telefontiden öppnar 17/1 och är öppen tisdag till torsdag kl. 10-12


Skulle ni få förhinder och behöva avboka en lektion måste ni ni göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna kontakta en annan klass och erbjuda dem tiden.
Avbokning görs genom att skicka e-post till: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr.

Mer information om museet och vår undervisning finns på www.gnm.se

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tala lågmält
• Klappa inte djuren
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken och kaféet öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Lotta och Ola
010-441 42 30

Teman: Globala perspektiv Miljö och hållbar utveckling Normer , etik och värderingar Biologi Geografi Samhällskunskap