Biologiska begrepp

Naturhistoriska Museet Åk 7 - Gymnasiet

Biologin är ett ämnesområde med många svåra ord. Under denna lektion försöker vi reda ut begreppen genom konkreta exempel i museets utställningar.

Med hjälp av exempel från våra utställningar förklarar museets pedagoger grundläggande biologiska begrepp, som till exempel population, evolution, symbios, konkurrens och ekologisk nisch på ett roligt och lättfattligt sätt anpassat till gruppen. Lektionen passar högstadieklasser som vill förbereda sig inför de nationella proven i biologi, naturkunskapsgrupper som vill repetera och naturvetare som vill fördjupa sig.

Eftersom det inom biologin finns en mängd viktiga och centrala begrepp är det bra om du som lärare väljer ut fem begrepp som du vill att vi fokuserar på under lektionen. Meddela oss i samband med bokningen vilka begrepp du valt. Välj från listan nedan eller kom med egna förslag.

 

Art

Anpassning/adaption

Biologisk mångfald

Ekosystem

Etologi

Evolution

Feromoner

Fotosyntes

Habitat

Hållbar utveckling

Konkurrens

Livscykler och reproduktion

Mutation

Näringskedja

Population

Predation

Symbios

Systematik (grunderna för hur djur grupperas och några huvudgrupper)

Variation

 

Lektionen passar för högstadiet och gymnasiet. Vi anpassar nivån på lektionen efter grupp och ålder.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 40 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Museet öppnar för allmänheten kl 11. Har du har bokat en lektion innan kl 11 så kommer vi att möta upp er utanför entrén. Övriga tider får ni gärna vänta i receptionen inne på museet.

Information om bokningar

Skypelektioner är gratis.
En lektion på museet (eller utomhus) på 45 minuter kostar 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men 2019 upphörde det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer lektion och lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen onsdagar kl. 11:00-12:30. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via denna e-postadress: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500:-/1000:-.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tänk på andra besökare, prata tyst
• Rör INTE djuren, de går sönder
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte något i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken, kaféet och att gå på egen hand i utställningarna öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 0700-82 59 74

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Ola och Lotta
Se kontaktuppgifter

Teman: Biologi