Skypelektion: Vilda djur på museet – gratis

Naturhistoriska Museet Förskoleklass - Gymnasiet

Vilda djur på museet

Under den här live-streamade lektionen får klassen följa med en museipedagog i museet. Vi tittar på och lär oss mer om till exempel elefanten, giraffen och älgen. Kanske kan vi även få syn på lite mindre djur som elefanternas närmsta släktingar? Kom gärna med egna förslag så får vi se vad vi kan ordna.

Eleverna får lära sig lite om hur man monterar (stoppar upp) djur och vad ett naturhistoriskt museum är. Vi berättar även om djurens levnadssätt, anpassning till sin miljö och plats i ekosystemet. Naturligtvis svarar vi på så många frågor vi kan!

Syftet med lektionen är att öka kunskapen om naturhistoriska museer och biologisk mångfald. Vi vill också uppmuntra till att utforska naturen på egen hand.

 

Lektionen är just nu gratis då vi testar oss fram till ett nytt koncept.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 30 minuter

Inför besöket

• Lektionen tar 20-30 minuter.
• Vi tar gärna emot frågor från klassen även under en videolektion. Du som klassens lärare får bestämma i vilken ordning eleverna ställer sina frågor.
• Vi kommer att behöva flytta kameran några gånger under lektionen. Det går ganska snabbt, men bra om du som lärare hjälper oss och säger till när ni ser bra.
• I dagsläget har vi möjlighet att ha lektionen via Skype, Facetime eller Meet. Har du annat förslag så försöker vi ordna det.
• För att säkerställa att tekniken fungerar vill vi gärna göra ett testsamtal med dig innan.

Information om bokningar

En lektion på 45 minuter kostar 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men 2019 upphörde det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer lektion och lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen onsdagar kl. 11:00-12:30. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via denna e-postadress: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500:-/1000:-.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tänk på andra besökare, prata tyst
• Rör INTE djuren, de går sönder
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken, kaféet och att gå på egen hand i utställningarna öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Ola och Lotta
Se kontaktuppgifter

Teman: Miljö och hållbar utveckling Biologi