Grej of the Day – livestreamad

Naturhistoriska Museet Förskoleklass - Gymnasiet

Vill du göra Grej of the Day med oss?

Vi har inspirerats av Micke Hermansson och hans koncept med mikrolektioner. Här är vårt bidrag:

Samla klassen och ring upp oss på ett videosamtal och så kör vi ”20-frågor”.
Vi har dolt ett av museets alla uppstoppade djur och det är elevernas uppgift att lista ut vilket det är genom att ställa ja- och nej-frågor till oss.

När de har gissat rätt visar vi såklart djuret och berättar lite kort om det. Vi har även tid att svara på några frågor.

Total tid för alltihop uppskattar vi till 10 – 15 minuter.

Förberedelse

Berätta för eleverna att ni i morgon ska ringa upp en person som har gömt något och ni ska lista ut vad det är genom att ställa ja- och nej-frågor. Försök att skapa en positiv förväntan!

Det är bra om du inte nämner att vi är från ett naturhistoriskt museum. Gör du det är vi rädda att det blir lite för enkelt och att de för snabbt listar ut rätt svar. Särskilt om någon har besökt oss ”på riktigt”.

Efterarbete

Att med egna ord berätta för någon annan vad man lärt sig är en viktig del i lärandet. Som efterarbete eller ”läxa” kan du ge eleverna i uppdrag att genomföra samma lek med någon vuxen och berätta vad de lärt sig.

 

Lektionen är gratis.

 

Max antal elever: 100

Lektionslängd: 15 minuter

Inför besöket

Glöm inte att ange vilken teknik vi ska använda (Skype, Meet…) i fältet Övrigt i slutet av formuläret. Vi kontaktar dig för ett testsamtal så att vi vet att tekniken fungerar.
Det finns många olika sätt att sända ljud och bild i realtid. Här har vi listat de metoder vi brukar använda: https://www.gnm.se/for-skolan/erbjudande-pedagogik/teknik/

I vilken ordning eleverna ställer sina frågor och vem som får gissa på rätt svar bestämmer du som klassens lärare. Är klassen stor kanske inte alla hinner ställa en fråga innan de listat ut vilket djur det är.

"Information om bokningar" nedan gäller inte Grej of the day-lektionen.

Information om bokningar

Skypelektioner är gratis.
En lektion på museet (eller utomhus) på 45 minuter kostar 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men 2019 upphörde det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer lektion och lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen onsdagar kl. 11:00-12:30. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via denna e-postadress: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500:-/1000:-.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tänk på andra besökare, prata tyst
• Rör INTE djuren, de går sönder
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte något i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken, kaféet och att gå på egen hand i utställningarna öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Lärarhandledning

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 0700-82 59 74

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Ola och Lotta
Se kontaktuppgifter

Teman: Biologi