Bilden är hämtad från UMO.se. Illustratör: Cecilia Birgerson Nordling

Från barn till vuxen – en lektion om puberteten

Naturhistoriska Museet Åk 5 - Åk 7

Visste du att det bildas 1500 spermier per sekund i en testikel och att äggstocken inte bildar några nya ägg alls under en livstid?

Lektionens fokus är vad som händer i kroppen under puberteten och vi kommer även att förklara begreppet reproduktion och ge exempel från olika djurgrupper.

Vi börjar lektionen med att berätta hur olika djurgrupper förökar sig. Vi kommer ta upp begrepp som könlös, könlig, inre- och yttre befruktning. Därefter kommer vi till pubertetsutveckling och människans reproduktion. Lektionen avslutas med att på ett humoristiskt sätt berätta hur olika djur hittar en partner.

Syftet med lektionen är att ge kunskap om vad som händer i en själv och sina klasskamrater under puberteten.

 

Lektionen passar för åk 5-7. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Har du yngre elever så finns lektionen Bebisar och djurungar.

Har du äldre elever så finns lektionen Varför finns sex?

Vi jobbar med de globala målen för hållbar utveckling. Innehållet i den här lektionen berör Mål 3 Hälsa och välbefinnande samt Mål 5 Jämställdhet. Här kan du läsa mer om de globala målen www.globalamalen.se

 

Pris 350:-

Se ytterligare information längre ner.

Valsalen är stängd!
Vi har inlett en renovering av våra utställningar och börjar med Valsalen. Den öppnas igen den 1 april 2021.
Renoveringarna fortsätter och det innebär att vi inte kommer åt våra groddjur och reptiler. Klumpfisken har också fått maka lite på sig. Vi hoppas renoveringsarbetena inte stör för mycket och ser fram emot när allt är klart till byggnadens 100-årsjubileum 2023.

Välkomna!

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Vi följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer med anledning av Covid-19.
Fram till höstlovet har vi bara utomhuslektioner.
Antalet samtidiga besökare inne i museet begränsas till 50 personer. Efter höstlovet tar vi bara emot en klass i taget inne i museet.

Museet öppnar för allmänheten kl 11 alla dagar utom måndag då museet är stängt. Vi möter er utanför museets entré några minuter före utsatt tid (om inte annat anges på lektionen).

I museets garderob finns skåp för värdesaker. Du behöver en tia för att låsa skåpet och du får tillbaka myntet när du låser upp.

I anslutning till kaféet finns plats för medhavd matsäck som ni kan använda efter lektionen i mån av plats. Eftersom vi bara får ha en klass inne museet samtidigt har ni bara tid för en kortare paus där, innan nästa klass kommer. Gäller inte utomhuslektioner.

I förberedelsematerialet "Upptäck Naturhistoriska förberedelsematerial" kan du tillsammans med din klass förbereda er inför besöket. Du hittar länk till materialet i lektionsbeskrivningen här eller på museets webb: https://www.gnm.se/for-skolan/infor-skolbesoket2/

Information om bokningar

Skypelektioner är gratis.
En lektion på museet (eller utomhus) på 45 minuter kostar 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men 2019 upphörde det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer lektion och lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen onsdagar kl. 11:00-12:30. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via denna e-postadress: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500:-/1000:-.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tänk på andra besökare, prata tyst
• Rör INTE djuren, de går sönder
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte något i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken, kaféet och att gå på egen hand i utställningarna öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 0700-82 59 74

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Ola och Lotta
Se kontaktuppgifter

Teman: Identitet Normer , etik och värderingar Biologi