Liv i löv hemma hos er

Naturhistoriska Museet Förskola - Lärare

Har du tänkt på hur mycket liv det finns under dina fötter? Det är ett myller av spindlar, maskar, insekter och andra smådjur som man knappt kan se med blotta ögat. Vi pedagoger på Göteborgs Naturhistoriska museum fascineras ständigt över alla dessa småkryp!

Den fascinationen vill vi gärna sprida till era barn genom att komma på besök till er förskola.

Upplägg

Vi börjar med att tillsammans med barnen fånga småkryp med hjälp av såll. När vi öppnar sållen kommer en ny värld att öppna sig. Ut ur sållen kommer jord, gamla lövrester och massor av småkryp! För att undersöka småkrypen använder vi luppar och bestämningsdukar. Aktiviteten avslutas med en genomgång då vi presenterar några av elevernas fynd lite närmare samtidigt som vi pratar om markens ekosystem. Tänk om vi får se en hoppande hoppstjärt!

Målet med aktiviteten är att väcka upptäckarglädje, stimulera barnens intresse för naturen och givetvis ge dem kunskap om det myllrande djurlivet under våra fötter. Genom detta hoppas vi att barnen ska bli trygga i naturen.


Praktisk information

Vi har möjlighet att vara på er förskola kl. 9-13 (med avbrott för lunch) och träffa flera barngrupper. Vi brukar räkna med att aktiviteten är 45 minuter per grupp. Schemat gör vi i samråd med er vid bokning.


Pris:
3 200:-
Datum: 28 och 29 april 2020

Vi kommer till er med all utrustning som behövs. Det vi behöver är en plats i närheten av förskolan där vi kan fånga småkrypen. En plats med lövträd med mycket jord och löv på marken.


Lärarfortbildning:
I samband med att vi håller lektioner för barnen, har vi gärna en timmes lärarfortbildning i Liv i löv med personalen så de kan göra aktiviteten själva i framtiden.
Kostnaden för detta är 2 600:-

Har ni en damm i närheten av förskolan?
Samma koncept kan göras med småkryp i vatten. Då kanske ni får upptäcka trollsländans fascinerande livscykel; den börjar som nymf på botten en damm och några år senare flyger den uppe i luften!

Max antal elever: 1

Lektionslängd: 240 minuter

Bifogade filer

Information om bokningar

En lektion på 45 minuter kostar 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men 2019 upphörde det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer lektion och lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen onsdagar kl. 11:00-12:30. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via denna e-postadress: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500:-/1000:-.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tänk på andra besökare, prata tyst
• Rör INTE djuren, de går sönder
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken, kaféet och att gå på egen hand i utställningarna öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Ola och Lotta
Se kontaktuppgifter

Teman: Miljö och hållbar utveckling Workshop Biologi Utomhus