Lektionspaket med Kroppenlabb och Varför finns sex?

Naturhistoriska Museet

Ett superpaket om kroppen där eleverna genom experiment får lära sig om kroppens fysiologi. De får även en rundvandring i museet som ger kunskap om den mångfald av sexuella beteenden som finns i naturen.

Eleverna delas in i två grupper. Den ena gruppen börjar med experimentlektionen Kroppenlabb och den andra börjar med en tur i museet på temat Varför finns sex? Efter 40 minuter byter grupperna aktivitet med varandra.

Pris 600:-

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Kroppenlabb

Under den här lektionen låter vi experimentlusten flöda! Eleverna får med hjälp av experiment lära sig om hur den egna kroppen fungerar. Vi kommer att använda teknisk utrustning för att mäta blodtryck, syrehalten i blodet och undersöka hur tätt känselcellerna sitter på olika delar av kroppen. Eleverna kommer även att få studera människokroppen ur ett evolutionärt perspektiv genom att jämföra vår skalle med andra djurskallar.

Nyfiken på vad en estesiometer är? Det och mycket mer kommer ni att lära er på Kroppenlabb.

Varför finns sex?

Vi startar detta lektionspass med frågan om varför sex egentligen finns som ett biologiskt fenomen. Genom museets utställningar visar vi på den mångfald av sexuellt beteende som finns i naturen. Vi kommer bland annat att stanna vid blågyltan som byter kön mitt i livet och hos paradisfåglarna där hanarna har en färgsprakande fjäderdräkt.

Syftet med lektionspaketet är att träna på det vetenskapliga arbetssättet samtidigt som vi lockar fram elevernas nyfikenhet och experimentlust och ökar deras kunskaper om hur vi människor fungerar.

Lektionen passar för högstadiet och gymnasiet. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Praktisk info: Dela in klassen i två grupper innan besöket. Den ena gruppen börjar med experimentlektionen Kroppenlabb och den andra börjar med en tur i museet på temat Varför finns sex?

 

Max antal elever: 35

Lektionslängd: 90 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Pris 600:-
2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Museet öppnar för allmänheten kl 11 alla dagar utom måndag då museet är stängt. Har du bokat en lektion innan kl 11 så kommer vi att möta er utanför entrén. Övriga tider får ni gärna vänta i receptionen inne på museet.

I museets garderob finns skåp för värdesaker. Du behöver en tia för att låsa skåpet och du får tillbaka myntet när du låser upp.

I anslutning till kaféet finns plats för medhavd matsäck som ni kan använda i mån av plats. Har ni er lektion kl. 11 eller tidigare, kan ni äta er matsäck efter lektionen. Observera att vi inte kan släppa in er för att äta innan lektionen.

I förberedelsematerialet "Vad är Göteborgs Naturhistoriska museum?" kan du tillsammans med din klass förbereda er inför besöket. Det finns både elev- och lärarmaterial. Du hittar materialet som två bifogade filer.

Information om bokningar

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen. Din skolas besöksadress behöver du inte ange.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer en lektion och ett lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen tisdag till torsdag kl. 10-12. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via e-post.

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tala lågmält
• Klappa inte djuren
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken och kaféet öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Lotta, Ola och Maria
Se kontaktuppgifter