Kan själv – för de yngsta barnen

Naturhistoriska Museet Förskola

Kan själv!  är en utställning anpassad för barn mellan 0 och 2 år. Utställningen har temat ljud.

I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljud med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.

 

Kostnadsfritt besök före öppningsdags!

Detta besök på Göteborgs Naturhistoriska museum är kostnadsfritt.

Ni kommer att bli mottagna vid museets entré av en museipedagog som sedan visar er till utställningen och finns tillhands för frågor. Det är ingen lärarledd lektion, utan utställningen bygger på att barnen själva ska upptäcka under din ledning.

Den stora fördelen med att boka en besökstid är att ni får vara helt själva i utställningen. Besöket bokas då kl 9 eller 10, innan museet öppnar kl. 11. Efter kl. 11 är utställningen öppen för alla.

Utställningen står på Naturhistoriska museet under perioden 4 oktober – 1 december 2019, så det är endast under den perioden kl 9 och 10 som lektionen går att boka. Pga tekniska skäl kan vi inte ta bort de besökstillfällen som är utanför perioden eller fel klockslag. var därför noga att du bokar kl 9 eller 10 någon gång under perioden 4 oktober – 1 december. Hör gärna av dig via mail eller telefon om du har frågor kring bokning.

 

Tips! Den 10 oktober är det en kostnadsfri lärarfortbildning om utställning. Anmälan görs här på Museilektioner.se, gå till Kan själv – lärarfortbildning.

Om du inte har möjlighet att gå på lärarfortbildningen finns en lärarhandledning under rubriken Bifogade filer.

 

Om Kan själv:
Kan själv!
är ett pedagogiskt utvecklingsarbete som Västarvet drivit sedan 2007. Det har resulterat i tre olika utställningsmiljöer för barn i åldern 0-2 år. Utställningarna är anpassade efter de minsta barnens unika sätt att ta sig an sin omvärld. Utställningen produceras i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.

 

Max antal elever: 12

Lektionslängd: 45 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Ni kommer att bli mottagna vid museets entré av en museipedagog.

I museets garderob finns skåp för värdesaker. Du behöver en tia för att låsa skåpet, du får tillbaka myntet när du låser upp.

I anslutning till kaféet finns plats för medhavd matsäck som ni kan använda i mån av plats. Har ni er lektion kl. 11 eller tidigare, kan ni äta er matsäck efter lektionen. Observera att vi inte kan släppa in er för att äta innan lektionen.

Information om bokningar

Skypelektioner är gratis.
En lektion på museet (eller utomhus) på 45 minuter kostar 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men 2019 upphörde det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer lektion och lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen onsdagar kl. 11:00-12:30. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via denna e-postadress: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500:-/1000:-.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tänk på andra besökare, prata tyst
• Rör INTE djuren, de går sönder
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte något i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken, kaféet och att gå på egen hand i utställningarna öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 0700-82 59 74

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Maria, Ola och Lotta
Se kontaktuppgifter

Teman: Grupparbete/övning Workshop Lyssna och prata