Fältstudier för högstadiet och gymnasiet; Liv i löv

Naturhistoriska Museet Åk 7 - Gymnasiet

Lektionen Liv i löv fokuserar på naturvetenskaplig undersökningsmetodik. En viktig del är väcka upptäckarglädjen hos eleverna och skapa intresse för naturen.

Under lektionen Liv i löv får eleverna genomföra en fältstudie där de undersöker djurlivet i förnan. Eleverna får en naturvetenskaplig frågeställning av museipedagogen som de sedan ska besvara genom att arbeta på samma sätt som forskare gör när de inventerar markfaunan.

Eleverna börjar med att samla in material med ett förnasåll i ekbacken utanför entrén till museet. När tillräckligt material är insamlat går vi in till vårt undervisningsrum. Där börjar undersökningsarbetet. Eleverna ska finna de djur som kommit med i sållprovet för att sedan undersöka dem med stereoluppar, räkna antal och göra artbestämningar. Museipedagogen

lär ut principen i hur man nycklar, vi använder oss då av en bestämningsduk. När djuren är hittade, räknade och artbestämda har vi en gemensam avslutning kring resultaten.

Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Syftet med lektionen är att undersöka djurlivet i förnan och att arbeta naturvetenskapligt.

Längd: 80 minuter

Var träffas vi? Utanför entrén till Göteborgs Naturhistoriska museum.

Praktisk information: Observera att lektionen delvis är utomhus, kläder efter väder. Ta med pennor, vi tar med skrivunderlägg och protokoll.

Under den tiden vi är inomhus kan ytterkläder hängas på krokar i museets garderob. Det finns skåp för värdesaker. Du behöver en tia för att låsa skåpet, du får tillbaka myntet när du låser upp.

Gruppstorlek: max 24 elever. Har du fler än 24 elever rekommenderar vi att boka två lektionstillfällen

Pris 600:-

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Max antal elever: 24

Lektionslängd: 80 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Pris 600:-
2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Museet öppnar för allmänheten kl 11 alla dagar utom måndag då museet är stängt. Har du bokat en lektion innan kl 11 kommer vi att möta er utanför entrén. Övriga tider får ni gärna vänta i receptionen inne på museet.

I museets garderob finns skåp för värdesaker. Du behöver en tia för att låsa skåpet, du får tillbaka myntet när du låser upp.

I anslutning till kaféet finns plats för medhavd matsäck som ni kan använda i mån av plats. Har ni er lektion kl. 11 eller tidigare, kan ni äta er matsäck efter lektionen. Observera att vi inte kan släppa in er för att äta innan lektionen.

Information om bokningar

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen. Din skolas besöksadress behöver du inte ange.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer en lektion och ett lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen tisdag till torsdag kl. 10-12. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via e-post.

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tala lågmält
• Klappa inte djuren
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken och kaféet öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Lotta, Ola och Maria
Se kontaktuppgifter

Teman: Miljö och hållbar utveckling Grupparbete/övning Workshop Biologi Utomhus