Fältstudier för högstadiet och gymnasiet; Liv i vatten

Naturhistoriska Museet Åk 7 - Gymnasiet

Lektionen Liv i vatten fokuserar på naturvetenskaplig undersökningsmetodik. En viktig del är väcka upptäckarglädjen hos eleverna och skapa intresse för naturen.

Under lektionen Liv i vatten får eleverna genomföra en fältstudie där de undersöker djurlivet i en liten damm. Eleverna får en naturvetenskaplig frågeställning av museipedagogen som de sedan ska besvara genom att arbeta på samma sätt som forskare gör när de inventerar akvatiska ekosystem.

Eleverna börjar med att samla in material med en håv i Ödledammen vid Observatoriet i Slottsskogen. Eleverna ska med hjälp av en bestämningsduk nyckla de djur de funnit och bestämma dem till djurgrupp. Museipedagogen lär ut principen i hur man nycklar. När djuren är hittade, räknade och bestämda har vi en gemensam avslutning kring resultaten.

Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.

Syftet med lektionen är att undersöka djurlivet i vattnet och att arbeta naturvetenskapligt.

Längd: 80 minuter

Var träffas vi? Vid dammen intill Slottsskogsobservatoriet.

Praktisk information: Observera att lektionen är utomhus, kläder efter väder. Ta med pennor, vi tar med skrivunderlägg och protokoll.

Gruppstorlek: max 32 elever. Har du fler än 32 elever rekommenderar vi att boka två lektionstillfällen

Pris 600:-

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Max antal elever:

Lektionslängd: 80 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Pris 600:-
2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Liv i vatten är en utomhuslektion, därför rekommenderas kläder efter väder samt oömma skor eller stövlar. Vi möts vid Ödledammen i Slottsskogen, se bifogad karta.

Det finns möjlighet att ta sig till dammen med bil och dammen är också åtkomlig med rullstol.

Information om bokningar

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen. Din skolas besöksadress behöver du inte ange.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer en lektion och ett lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen tisdag till torsdag kl. 10-12. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via e-post.

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tala lågmält
• Klappa inte djuren
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken och kaféet öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Lotta, Ola och Maria
Se kontaktuppgifter

Teman: Miljö och hållbar utveckling Grupparbete/övning Workshop Biologi Utomhus