Illustrartioner av Tobias Flygar Illustrartioner: Tobias Flygar

De 16 miljömålen – en miljölektion för högstadiet

Naturhistoriska Museet Åk 7 - Åk 9

I Sverige har vi bestämt att vi ska arbeta för en bättre miljö genom 16 miljömål. Det finns även ett övergripande mål som handlar om att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Under den här lektionen tar vi med hjälp av museets utställningar upp några av miljömålen och hur vi alla kan bidra till att vi kommer närmare målen.

Under lektionen förklarar vi hur jordens ekosystem, den biologiska mångfalden och vår hälsa påverkas om vi inte lyckas vända trenden och nå miljömålen. Vi tar upp frågor som varför den biologiska mångfalden är viktig och intressekonflikter som uppstår kring begränsade naturresurser. Eleverna får under lektionen möjlighet att reflektera över varför det var så mycket lättare att nå målet om ett skyddande ozonlager än vad det kommer att vara att nå målet om begränsad klimatpåverkan. Till varje miljömål har vi försökt hitta konkreta exempel som eleverna kan relatera till i sin vardag.  Till exempel lusten att köpa en ny tröja vägd mot mängden vatten och energi som behövs för att producera tröjan.

Vi kommer att ta upp några av följande miljömål, meddela gärna om det är något du vill att vi ska prioritera;

· Frisk luft

· Giftfri miljö

· Rikt djur och växtliv

· Skyddande ozonskikt

· Hav i balans samt levande kust och skärgård

· Begränsad klimatpåverkan

 

Syftet med lektionen är att ge eleverna kunskap om miljömålen och förutsättningar att ta ansvar för de miljöfrågor de själva kan påverka. Vår målsättning är att eleverna ska lämna lektionen med en känsla av att vi alla kan bidra till en hållbar utveckling.

Tips på efterarbete: Låt eleverna arbeta med att ta fram goda idéer på vad vi som samhälle eller individer kan göra för att nå miljömålen. Skicka gärna in era idéer till oss på pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se, vi är nyfikna på vad ni kommer fram till.

Naturvårdsverket har en bra webb om miljömålen som vi kan rekommendera: https://www.miljomal.se/Vem-gor-vad/Skolan/

Pris 350:-

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Max antal elever: 30

Lektionslängd: 45 minuter

Bifogade filer

Inför besöket

Pris 350:-
2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen.

Museet öppnar för allmänheten kl 11 alla dagar utom måndag då museet är stängt. Har du bokat en lektion innan kl 11 så kommer vi att möta er utanför entrén. Övriga tider får ni gärna vänta i receptionen inne på museet.

I museets garderob finns skåp för värdesaker. Du behöver en tia för att låsa skåpet, du får tillbaka myntet när du låser upp.

I anslutning till kaféet finns plats för medhavd matsäck som ni kan använda i mån av plats. Har ni er lektion kl. 11 eller tidigare, kan ni äta er matsäck efter lektionen. Observera att vi inte kan släppa in er för att äta innan lektionen.

I förberedelsematerialet "Vad är Göteborgs Naturhistoriska museum?" kan du tillsammans med din klass förbereda er inför besöket. Det finns både elev- och lärarmaterial. Du hittar materialet som två bifogade filer.

Information om bokningar

2019 kommer en lektion på 45 minuter kosta 350 kronor och en dubbellektion på 80 minuter 600 kronor. Detta gäller alla skolor, även inom Göteborg. Tidigare har Kulturförvaltningen i Göteborgs stad bidragit till en del av lektionskostnaden, men från och med 2019 upphör det stödet.

Kostnaden betalas via faktura. Viktigt att du anger rätt faktureringsadress när du bokar lektionen. Din skolas besöksadress behöver du inte ange.

Bokningsförfrågningar görs genom att du väljer en lektion och ett lektionstillfälle här på museilektioner.se.
Det är viktigt att du anger om du har elever med särskilda behov som till exempel rörelsehinder, synnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Bokningen är inte slutförd innan du har fått en bekräftelse från Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Har du frågor kring lektionerna eller hur bokningen går till är du välkommen att höra av dig. Antingen per e-post eller via telefon.
Telefontiden är öppen tisdag till torsdag kl. 10-12. Kontaktuppgifter hittar du lite längre ner.

Skulle du få förhinder och behöva avboka en lektion måste du göra det senast en vecka innan. Detta för att vi ska hinna erbjuda andra lärare den tiden.
Avbokning görs via e-post.

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr.

Mer information om museet och vår undervisning finns på
http://www.gnm.se/for-skolan/

Trivselregler

Läs trivselreglerna tillsammans med er klass innan besöket.

• Gå lugnt
• Tala lågmält
• Klappa inte djuren
• Ät endast på entréplan
• Behåll skor på
• Vid larm: Lämna museet genast via närmsta nödutgång. Hämta inte eventuella saker i garderoben.
• Respektera öppettiderna. Butiken och kaféet öppnar klockan 11.00.
• Hjälp oss tänka på miljön. Sopsortering intill diskbänken i avdelningen för medhavd matsäck vid kaféet.
• Till lärare/ledare: Du är ansvarig för din klass under hela besöket. Håll ihop klassen/grupperna.

Kontakt

Naturhistoriska Museet

Adress: Museivägen 10
413 11 Göteborg

Telefon: 010-441 42 30

E-post: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se

Bokningsinformation: pedagoger.naturhistoriska@vgregion.se


Ansvarig pedagog
Lotta, Ola och Maria
Se kontaktuppgifter

Teman: Globala perspektiv Miljö och hållbar utveckling Normer , etik och värderingar Biologi Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Kemi Samhällskunskap Teknik Mode och Design