Psykiatrivisning – I de (o)botligas landskap

Medicinhistoriska museet Gymnasiet

I psykiatriutställningen I de (o)botligas landskap berättas Göteborgs psykiatrihistoria, från det första hospitalet till Lillhagens sjukhus.

Visningen ger en bild av hur psykiskt sjuka har behandlats och vårdats under olika tider. Här berättas om synen på de psykiskt sjuka, behandlingar genom historien och om hur samhället har hanterat psykisk sjukdom. Berättelsen sträcker sig från de tidiga vårdinrättningarna under medeltiden fram till psykofarmakans genombrott.

Max antal elever: 25

Lektionslängd: 45 minuter

Trivselregler
Kontakt

Medicinhistoriska museet

Adress: Östra Hamngatan 11
41110 Göteborg

Telefon: 031-711 23 31

E-post: medicinhistoriska.su@vgregion.se

Bokningsinformation: robert.e.wallsson@vgregion.se


Ansvarig pedagog

Teman: Normer , etik och värderingar Historia